Tanulmányok

Dr.Benedek István :

 1. A szakmunkásképző intézetek és kollégiumok klubjai Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ
  Módszertani Tájékoztató
  Stúdió 1973./1.sz.
 2. A “Hotel Klub”
  Könyvtártudományi és Módszertani Központ
  Témadolgozat,1973/II.
 3. Hetven pont a becsületszint
  Nevelési kísérlet egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2.
 4. Mi hátráltatja a klubmunkát?
  Szakmunkásnevelés 1974/4.
 5. “El kell érnünk”…!
  Budapesti Népnevelő, Stúdió 1975/1.
 6. Az elsődleges közösségek szerkezetének és tartalmi munkájának korszerű, demokratikus alakítása a kollégiumban, diákotthonban
  Országos Pedagógiai Intézet, Témadolgozat 1974. február
 7. A kulturális nevelőmunka helye és szerepe a nevelőmunka gyakorlatában
  Köznevelés 1975. V. 16. XXXI. évf. 20.
 8. A teljesítményre való felkészítés intézményünkben, csoportomban
  Pedagógiai pályázat, 1977. január
 9. A kulturális tevékenység hatékonysága
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Szakdolgozat, 1978.
 10. A kulturális tevékenység néhány kérdése, a társadalmi környezeti tényezők összefüggése egy szakmunkás tanuló kollégiumban.
  Alkotó Ifjúság Országos Pályázat., 1979. Kulturális Minisztérium II. díj.
 11. Gyermekszeretetem tartalma és módszerei.
  Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
  Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 22 sz. 83. old.
 12. Tapasztalataim a pályairányítás és a pályaválasztás korszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
  Szerkesztő: Dr. Kóti János  Közlemények 25. sz. 81. old.
 13. A pályaválasztási munka hatékonysága.
  Alkotó Ifjúság Országos Pályázat, KISZ Központi Bizottsága 1982. II. díj
 14. A lemorzsolódás okainak pedagógiai, szociológiai elemzése. Következtetések, javaslatok. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
  Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 28. szám 40. old.
 15. A sportkollégium segítene
  Népsport. 1982. XI.11.
 16. Együttműködés kollégium és iskola között.
  Szakmunkásnevelés 1982. 9. sz. 16.old.
 17. Az iskolai tanárok és a kollégiumi nevelők együttműködésének tapasztalatai, munkakapcsolatok a gyakorlatban.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
  Közlemények 29. sz. 182. old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 18. Egyéni feladatvállalások, közösségi megbízások a kollégiumban.
  Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 31.sz. 157.old.
 19. Bibliográfia a magyar sajtóban megjelent kollégiumi vonatkozású cikkekről, 1979-1980-ban.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében.
  Közlemények: 31. sz. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 20. A kollégiumi közösségi tevékenység értékelése a teljesítményorientációs komplex versenymozgalomban. Szakdolgozat: ELTE TTK. 1983.
 21. A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése.
  Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem köréből  Közlemények 42. sz. 139-165.old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 22. A kollégiumi közösségi tevékenység pedagógiai értékelése.
  Bölcsészdoktori disszertáció. ELTE BTK 1986.
 23. Tartalékok és lehetőségek a kollégiumi nevelésben.
  Szakoktatás 1988. 2.sz. 4.old.
 24. Mérés, teljesítmény
  Szakoktatás 1988. 1. sz. 4. old.
 25. A Mező Imre Kollégium és a helyi TIOSZ otthon története
  TIOSZ dokumentumgyűjtemény, Tankönyvkiadó, 1986.
 26. A tanórán kívüli tevékenység a tatai főrendiház (ma Eötvös József Gimnázium) al- és főgimnáziumban 1760-1919 között.
  ELTE TTK Szemináriumi dolgozat 1982.május
 27. A “Mező Imre ” Kiváló Kollégium valamennyi tanulócsoportjára kiterjedő szociometriai vizsgálat, szociogram.
  ELTE TTK Tudományos Diákköri munka 1986. július
 28. Javaslatok a szakmunkástanuló otthonok, kollégiumok továbbfejlesztéséhez.
  Országos Pedagógiai Intézet vitaanyag 1987. január
 29. A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése.Kézirat, egyetemi jegyzet
  Kossuth Lajos Tudomány Egyetem 1986. Debrecen.
 30. A nevelési területek értelmezése a kollégiumi nevelésben. Fórum 85.KLTE Debrecen, Alkotó iskola, Alkotó pedagógus.
  Témadolgozat, vitaanyag. 1985.
 31. A sport és versenyrendszer lehetőségei a középfokú kollégiumi nevelés gyakorlatában. OTSH, KISZ KB. vitaanyag 1986.
 32. A kollégiumi közösségi nevelés módszertani kultúrájának fejlesztése, az alkotó, önálló arculatú intézménytípus megvalósítása érdekében
  MM. Közoktatás Fejlesztési Alap Köznevelés Bp. 1989. szeptember 15/29.sz.
 33. Az Ady Endre Középiskolai Leánykollégium múltja, jelene, jövője
  Budai Hírmondó Budapest, 1990. augusztus 15. 8. sz.
 34. A kollégiumi közösségi nevelés újragondolása a tehetséggondozás érdekében
  Soros Alapítvány pályázat, Budapest, 1990.
 35. Kell-e a kollégiumi reform?
  Köznevelés 1991/2. január 18.
 36. Nevelőtanári posztgraduális képzés tematikája
  ELTE BTK Egyetemi jegyzet 1991.
 37. Interjú az Országgyűlés kulturális bizottsága elnökével
  Kollégium 1991/1. október
 38. Mit hoz a jövő?
  Kollégium 1991/2. december
 39. A megméretésre készítsük fel diákjainkat
  Kollégium 1991/2. december
 40. Oktatási törvény, költségvetés
  Kollégium 1992/1. január
 41. Szakdolgozati ismertető
  Kollégium 1992/1. január
 42. Egyetemi továbbképzés
  Kollégium 1992/2. február
 43. Interjú a Fővárosi Oktatási Bizottság elnökével
  Kollégium 1992/2. február
 44. Forráselemzés a Magyar Királyi Állami felsőbb leányiskolák internátusi Szabályzatáról
  Kollégium 1992/2. február
 45. Szakközépiskolába járó kollégista lányok körében végzett időmérleg és értékorientációs vizsgálat.
  Kollégium 1992/3. március
 46. Önkormányzat, munkanélküliség, kollégium. Pedagógusok lapja 1993.június 15. 49. évfolyam, 12. szám 13.o.
 47. A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1993. november, L 5.2.
 48. Hogyan leszek, hogyan maradok igazgató? A vezetéselmélettől a pályázatig Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. február, L 1.1.
 49. Hol lakik a diák, ha vidéki? A bentlakásos intézményekről. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. április, B 6.1.
 50. A siker titka: Ki? Mit? Hogyan? Mikor? Munkakörtervezés, munkaköri leírás, minősítés. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. november, M 2.2.
 51. A kollégium belső világa. Mikor jó egy középiskolai kollégium? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. december, B 6.2.
 52. A pedagógus mint vállalkozó Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1996. N.6.1.
 53. Kollégiumi érdekek Köznevelés 1996. 39. Szám 5. O.
 54. Mit? Mikor? Hogyan? A közoktatási szakértő munkája. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1996. április K. 10.1.
 55. A kollégiumok és a törvény Köznevelés 1996. November 15. 36. Szám 3. o.
 56. Kollégiumok Szakmai Fejlesztése Kollégium. VII. évf. 1997. 7. Szám.
 57. A vezetőnek sokféle döntést kell hoznia BME Műszaki pedagógiai Tanszék 1997.  Hogyan használjuk fel a videofilmeket? Főszerkesztő. Dr. Biszterszky Elemér
 58. Alkossunk pedagógiai programot Könyvkritika (Petrikás -Sass A.) Új pedagógiai szemle 1997. március 110. oldal  http://www.ofi.hu/tudastar/alkossunk-pedagogiai
 59. Őszi Maratón Kollégium 1997.  VII: évf. 7. Sz.
 60. A vezetői pályázatok szakértése. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1997  H.6.2.
 61. Lássunk tisztán. A közoktatási törvény pedagógus szemmel. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1997. március, M 3.3.
 62. A Tanulás határok nélkül. A távoktatás lehetőségei, Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1998. F. 2.2.
 63. A szakértői feladatok jellemzői A környezetvédelmi oktatási szakértői tevékenység elméleti és gyakorlati megalapozása. Szerkesztette: Gulyás Pálné Környezetvédelmi Tanárok Egyesülete, Budapest, 1998
 64. Feladatok és kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle 1998. Október, 20.old.  http://epa.oszk.hu/00000/00035/00020/1998-10-ta-Benedek-Feladatok.html
 65. A kollégiumi foglalkozások tervezése. Szerkesztette: Benda János Kollégiumi Szövetség, 1998.
 66. Minőségbiztosítás a kollégiumokban Kollégium 1999/8
 67. Tegyem? Ne tegyem? Na mit tegyek? Szakértő az óvodában. Raabe Kiadó Budapest Óvodavezetői kézikönyv 1998.
 68. A legjobb befektetés? A közoktatási menedzserképzés, Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1999. szeptember, F.2.3.
 69. A nyitott képzés humán jellemzői (képző-tanuló és tanuló-tanuló kapcsolat, csoporttényezők). Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 7. Old.
 70. Önkormányzat, munkanélküliség, kollégium. Pedagógusok lapja. 49. évf. 12. szám 13. old.
 71. Nyitott képzéssel foglalkozó szervezetek vezetésfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos adaptációs lehetőségei. Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 31. old.
 72. Kompetenciaváltozások a szakértői munkában.  „A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban” I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett tanulmánykötet. Suliszervíz, Debrecen 1999.
 73. Korszakhatár. A kollégiumok a módosított közoktatási törvényben Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1999. november. B. 2.4
 74.  Az iskola is nevel! Programot írunk Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2000. június. K. 1.7.
 75. Mentorszerep. Kompetencia változások az intézményvezetésben, a szervezeti kultúra Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2002 december L 10.7.
 76. Az ötlettől az óvodavezetői pályázatig Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2003
 77. Ne szakadjatok el egymástól! Szervezetfejlesztés a közoktatásban Óvodavezetői ismeretek RAABE Kiadó Budapest, 2003. szeptember J. 1.8.
 78. Kollégiumokról a NAT „árnyékában” Van neveléstörténeti múlt, van még jelen, lesz-e jövő!? Új pedagógiai szemle 2003. július-augusztus
 79. Szakirodalmi ajánlás közoktatási vezetőknek. BME Műszaki Pedagógiai Tanszék Budapest, 2003. november
 80. Újra alkotó szerepben a tantestületek. Mit jelent, hogyan készül a minőségirányítási program? . Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. március, B9.8
 81. Intézményvezetői kihívások az ezredfordulón. Kiválóság-kultúra Európában 2004. (Tanulmánykötet, alkotó szerkesztő: Tóth Tiborné dr.)Felelős kiadó: Tóth Tiborné dr. Kossuth Lajos Gimnázium Mosonmagyaróvár.
 82. Egyén? Csoport? Csapat? Egyedül nem megy! A tréningmódszer. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. december. B9.9.
 83. A tanár értékelése? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2006. október G5.2.
 84. A pedagógus értékelése, az értékelő pedagógus Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. február J1.12.
 85. Új munkatársak felvétele Óvodavezetői ismeretek Óvodavezetői Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. február J1.13.
 86. Igazgatóválasztás= jövőválasztás Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2007. október G5.3..
 87. Hogyan tartsunk előadást? A szereplő vezető Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. november L 10.9..
 88. Magyar pedagógusok egy francia neveléstörténeti sorozatban. Köznevelés 64.évf. 2.szám 2008.01.18.
 89. Úton, útközben a kiválóság felé Gazdaság és közélet IV. évf. 2009/215.old.
 90. Feladatok, kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban.  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009.június 17.  http://www.ofi.hu/tudastar/feladatok-kompetenciak
 91. Átírjuk – de hogyan? Kollégiumi pedagógiai program készítése a módosított Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján. Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. április B 3.20.
 92. A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz.Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. szeptember L 5.2.
 93. Köszöntő. Babus Jolán Kollégium Évkönyve Vásárosnamény 2010.
 94. A szülők és az iskola kommunikációs kultúrája (társszerzőkkel)Közoktatás-vezetési kutatások 2008-2010, tanulmányok.Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány Miskolc 2010
 95. Húsz év múlva..”Kollégium”XX.évfolyam 11-12. szám 15.oldal
 96. Ki legyen az új kolléga? Hogyan válasszunk? Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2011. február L 3.1.
 97. Pedagógusszerepek, kompetenciák változásai.Krétakör, Közoktatási konferencia különszám, XVII.évfolyam 2011. február 8.old.
 98. Minőségirányítás, minőségfejlesztés. Kötelezően választott tárgy tréning munkafüzet. Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva.  BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga.  Budapest, 2011.
 99. Egy kiállítás “Adys”képei. Kollégium XXI.évfolyam 2011. 4-5. szám 2. oldal.
 100. Emlékezés Gáspár Károlyra. Karcsi-Egy gyermekvédő útja. Interjúkötet Gáspár Károlyról. Szerkesztő Kánnai Magdolna. Kiadó: Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Budapest 2011. (23-29.oldal). http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=108&limit=1&limitstart=1
 101. Van mit csinálnunk! A köznevelési intézményvezetői feladatok újragondolása.  Sikeres iskolavezetés, Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2013. április E6.
 102. Az átalakult oktatási rendszer szakmai kihívásai. (Hogyan segítheti a helyi teljesítményértékelési és minősítési rendszer a portfóliókészítést?) Sikeres iskolavezetés, Közoktatási Kézikönyv. RAABE Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest, 2014. szeptember, E7.
 103. Vezetővé válni.Felkészülés az intézményvezetői feladatok megkezdésére, megtartására. Sikeres iskolavezetés, Közoktatási Kézikönyv. RAABE Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest, 2016. december, E8.
 104. Shoj Shiba és David Walden: Az áttöréses fejlesztés irányítása. Opus Et Education BME, 2017/1,  http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/183/245
 105. 25 éve együtt a minőségi oktatásért.Interjúkötet.RAABE Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest, 2017.In.: Benedek István Quality management 144. old.
 106. Benedek István: Előzmények, kezdetek, az első „pilót program”. A közoktatási vezetőképzés a BME-n, 25 év a pedagógus továbbképzés fejlesztésében. Szerkesztette: Dr. Benedek András. Kiadó: BME Műszaki Pedagógiai Tanszék, Gergely László Alapítvány Budapest, 2018.
 107. 25 éves a Sóskúti Ifjúsági Zenekar, jubileumi fesztivál kiadvány: Kedves Zenész Fiatalok! Szent Gellér Kiadó és Nyomda Budapest 2019
 108. 25 Jahre Jugendblasorchester Sóskút.Jubileumfest. LANDESRATFORUM INFORMATIONSBLATT DES LANDESRATES DER UNGARNDEUTSCHEN CHÖRE, KAPELLEN UND TANZGRUPPEN, JAHRGANG XVIII NUMMER 08 AUGUST 2019

 Főbb tanulmányok[1]

 1. Benedek István dr.: A siker titka: Ki? Mit? Hogyan? Mikor? Munkakörtervezés, munkaköri leírás, minősítés. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. november, M 2. 2.
 2. Benedek István dr.: Mit? Mikor? Hogyan? A közoktatási szakértő munkája.Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1996. április K. 10.1.
 3. Benedek István dr.: Hogyan leszek, hogyan maradok igazgató? A vezetéselmélettől a pályázatig Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1994. február, L 1.1.
 4.  Benedek István dr.:A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1993. november, L 5.2.
 5.  Benedek István dr.:  Hol lakik a diák, ha vidéki? A bentlakásos intézményekről. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. április, B 6.1.
 6.  Benedek István dr.: A kollégium belső világa. Mikor jó egy középiskolai kollégium? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. december, B 6.2.
 7. Benedek István dr.: A vezetői pályázatok szakértői értékelése. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1998. Február. H. 6.2
 8.  Benedek István dr.: A környezetvédelmi oktatás, szakértői tevékenység elméleti és gyakorlati magalapozása Szerkesztette: Gulyás Pálné Természet –és Környezetvédő Tanárok Egyesülete. Budapest, 1998.
 9. Benedek István dr.:  Kollégiumi foglalkozások tervezése (Szerkesztette: Benda János. Kiadó: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, Budapest, 1998.
 10. Benedek István dr.: Lássunk tisztán. A közoktatási törvény pedagógus szemmel. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1997. március, M 3.3.
 11. Benedek István dr.: Korszakhatár. A kollégiumok a közoktatási törvényben Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1999. november. B. 2.4
 12.   Benedek István dr.: A nyitott képzés humán jellemzői (képző-tanuló és tanuló-tanuló kapcsolat, csoporttényezők). Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 7. Old.
 13.  Benedek István dr.: Nyitott képzéssel foglalkozó szervezetek vezetésfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos adaptációs lehetőségei. Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 31. old.
 14. Benedek István dr.: Kompetenciaváltozások a szakértői munkában. „ A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban” I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia szerkesztett tanulmánykötet. Suliszervíz, Debrecen 1999.
 15.  Benedek István dr.:  Az iskola is nevel. Programot írunk. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2000. június K 1.7.
 16.  Benedek István dr.:Mentorszerep, kompetenciaváltozások az intézményvezetésben. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2002. december  L 10.7.
 17. Benedek István dr.: Újra alkotó szerepben a peagógusok. Mit jelent, hogyan készül a minőségirányítási program? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. március. B9.8.
 18.  Benedek István dr.: Egyén? Csoport? Csapat? Egyedül nem megy! A tréningmódszer. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. december. B9.9.
 19.  Benedek István dr.: A tanár értékelése? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2006. október.
 20. Benedek István dr.: Mentorszerep, kompetenciaváltozások az intézményvezetésben. Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2002. december  L 10.7.
 21. Benedek István dr.:  Igazgatóválasztás= jövőválasztás Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2007. október G5.3..
 22. Benedek István dr.:  Hogyan tartsunk előadást? A szereplő vezető Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. november L 10.9.
 23. Benedek István dr.: Úton, útközben a kiválóság felé. Gazdaság és közélet IV. évf. 2009/215.old.
 24. Benedek István dr.: Feladatok, kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban.  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009.junius 17.  http://www.ofi.hu/tudastar/feladatok-kompetenciak
 25. Benedek István dr.: Átírjuk, de hogyan? Kollégiumi pedagógiai program készítése a módosított Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján. Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. április B 3.20.
 26. Benedek István dr.: A szülők és az iskola kommunikációs kultúrája (társszerzőkkel) Közoktatás-vezetési kutatások 2008-2010, tanulmányok. Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány Miskolc 2010
 27. Benedek István dr.: Húsz év múlva..”Kollégium” XX..évfolyam 11-12. szám 15.oldal
 28. Benedek István dr.: Ki legyen az új kolléga? Hogyan válasszunk? Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2011. február L 3.1.
 29. Benedek István dr.: Pedagógusszerepek, kompetenciák változásai. Krétakör, Közoktatási konferencia különszám, XVII. évfolyam 2011. február 8. old.
 30. Benedek István dr.: Minőségirányítás, minőségfejlesztés. Kötelezően választott tárgy tréning munkafüzet.Felelős szerkesztő: Dr. Kalicz Éva. BME közoktatási vezető szakirányú továbbképzés tananyaga.  Budapest, 2011.
 31. Benedek István dr.: Egy kiállítás “Adys”képei. Kollégium XXI. évfolyam 2011. 4-5. szám 2. oldal
 32. Benedek István dr.: Emlékezés Gáspár Károlyra. Karcsi-Egy gyermekvédő útja. Interjúkötet Gáspár Károlyról Szerkesztő Kánnai Magdolna. Kiadó: Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata. Budapest 2011. (23-29.oldal)
 33. Az átalakult oktatási rendszer szakmai kihívásai. (Hogyan segítheti a helyi teljesítményértékelési és minősítési rendszer a portfóliókészítést?) Sikeres iskolavezetés, Közoktatási Kézikönyv. RAABE Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest, 2014. szeptember, E7.

Publikációs jegyzék a kollégiumi nevelés-oktatással kapcsolatos tanulmányokról

 1. Benedek István:A szakmunkásképző intézetek és kollégiumok klubjai Fővárosi Ifjúsági Művelődési Központ Módszertani Tájékoztató Stúdió 1973./1.sz.
 2. Benedek István: A “Hotel Klub”Könyvtártudományi és Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II.
 3. Benedek István: Hetven pont a becsületszint Nevelési kísérlet egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2.
 4. Benedek István: Mi hátráltatja a klubmunkát? Szakmunkásnevelés 1974/4.
 5. Benedek István:”El kell érnünk”…!Budapesti Népnevelő, Stúdió 1975/1.
 6. Benedek István: Az elsődleges közösségek szerkezetének és tartalmi munkájának korszerű, demokratikus alakítása a kollégiumban, diákotthonban Országos Pedagógiai Intézet, Témadolgozat 1974. február
 7. Benedek István: A kulturális nevelőmunka helye és szerepe a nevelőmunka gyakorlatában Köznevelés 1975. V. 16. XXXI. évf. 20.
 8. Benedek István: A teljesítményre való felkészítés intézményünkben, csoportomban Pedagógiai pályázat, 1977. január
 9. Benedek István: A kulturális tevékenység néhány kérdése, a társadalmi környezeti tényezők összefüggése egy szakmunkás tanuló kollégiumban. Alkotó Ifjúság Országos Pályázat, 1979. Kulturális Minisztérium II. díj.
 10. Benedek István: Gyermekszeretetem tartalma és módszerei. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében. Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 22 sz. 83. old.
 11. Benedek István: Tapasztalataim a pályairányítás és a pályaválasztás korszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében. Szerkesztő: Dr. Kóti János  Közlemények 25. sz. 81. old.
 12. Benedek István: A lemorzsolódás okainak pedagógiai, szociológiai elemzése. Következtetések, javaslatok. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében. Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 28. szám 40. old.
 13. Benedek István: A sportkollégium segítene Népsport. 1982. XI.11.
 14. Benedek István: Együttműködés kollégium és iskola között. Szakmunkásnevelés 1982. 9. sz. 16.old.
 15. Benedek István: Az iskolai tanárok és a kollégiumi nevelők együttműködésének tapasztalatai, munkakapcsolatok a gyakorlatban. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében. Közlemények 29. sz. 182. old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 16. Benedek István: Egyéni feladatvállalások, közösségi megbízások a kollégiumban. Szerkesztő: Dr. Kóti János Közlemények 31.sz. 157.old.
 17. Benedek István: Bibliográfia a magyar sajtóban megjelent kollégiumi vonatkozású cikkekről, 1979-1980-ban.Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem körében. Közlemények: 31. sz. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 18. Benedek István: A kollégiumi közösségi tevékenység értékelése a teljesítményorientációs komplex versenymozgalomban. Szakdolgozat: ELTE TTK. 1983.
 19. Benedek István: A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése. Tanulmányok, cikkek a Fővárosi Gyermekvédelem köréből  Közlemények 42. sz. 139-165.old. Szerkesztő: Dr. Kóti János
 20. Benedek István: A kollégiumi közösségi tevékenység pedagógiai értékelése. Bölcsészdoktori disszertáció. ELTE BTK 1986.
 21. Tartalékok és lehetőségek a kollégiumi nevelésben. Szakoktatás 1988. 2.sz. 4.old.
 22. Mérés, teljesítmény Szakoktatás 1988. 1. sz. 4. old.
 23. Benedek István: A Mező Imre Kollégium és a helyi TIOSZ otthon története TIOSZ dokumentumgyűjtemény, Tankönyvkiadó, 1986.
 24. Benedek István: A “Mező Imre ” Kiváló Kollégium valamennyi tanulócsoportjára kiterjedő szociometriai vizsgálat, szociogram. ELTE TTK Tudományos Diákköri munka 1986. július
 25. Benedek István: Javaslatok a szakmunkástanuló otthonok, kollégiumok továbbfejlesztéséhez. Országos Pedagógiai Intézet vitaanyag 1987. január
 26. Benedek István: A kollégiumi közösségi nevelés néhány időszerű kérdése. Kézirat, egyetemi jegyzet Kossuth Lajos Tudomány Egyetem 1986. Debrecen.
 27. Benedek István: A nevelési területek értelmezése a kollégiumi nevelésben. Fórum 85.KLTE Debrecen, Alkotó iskola, Alkotó pedagógus. Témadolgozat, vitaanyag. 1985.
 28. Benedek István:A kollégiumi közösségi nevelés módszertani kultúrájának fejlesztése, az alkotó, önálló arculatú intézménytípus megvalósítása érdekében MM. Közoktatás Fejlesztési Alap Köznevelés Bp. 1989. szeptember 15/29.sz.
 29. Benedek István: Az Ady Endre Középiskolai Leánykollégium múltja, jelene, jövője
  Budai Hírmondó Budapest, 1990. augusztus 15. 8. sz.
 30. Benedek István: A kollégiumi közösségi nevelés újragondolása a tehetséggondozás érdekében Soros Alapítvány pályázat, Budapest, 1990.
 31. Benedek István: Kell-e a kollégiumi reform? Köznevelés 1991/2. január 18.
 32. Benedek István dr.: Nevelőtanári posztgraduális képzés tematikája ELTE BTK Egyetemi jegyzet 1991.
 33. Benedek István dr.: Interjú az Országgyűlés kulturális bizottsága elnökévelKollégium 1991/1. október
 34. Benedek István dr.: Mit hoz a jövő? Kollégium 1991/2. december
 35. Benedek István dr.: A megméretésre készítsük fel diákjainkat Kollégium 1991/2. december
 36. Benedek István dr.: Oktatási törvény, költségvetés Kollégium 1992/1. január
 37. Benedek István dr.:  Szakdolgozati ismertető Kollégium 1992/1. január
 38. Benedek István dr.: Egyetemi továbbképzés Kollégium 1992/2. február
 39. Benedek István dr.: Interjú a Fővárosi Oktatási Bizottság elnökével Kollégium 1992/2. február
 40. Benedek István dr.: Forráselemzés a Magyar Királyi Állami felsőbb leányiskolák internátusi Szabályzatáról Kollégium 1992/2. február
 41. Benedek István dr.: Szakközépiskolába járó kollégista lányok körében végzett időmérleg és értékorientációs vizsgálat. Kollégium 1992/3. március
 42. Benedek István dr.:  Hol lakik a diák, ha vidéki? A bentlakásos intézményekről. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. április, B 6.1.
 43. Benedek István dr.: A kollégium belső világa. Mikor jó egy középiskolai kollégium? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 1994. december, B 6.2.
 44. Benedek István dr.: Kollégiumi érdekek Köznevelés 1996. 39. Szám 5. O.
 45. Benedek István dr.: A kollégiumok és a törvény Köznevelés 1996. November 15. 36. Szám 3. o.
 46. Benedek István dr.: Kollégiumok Szakmai Fejlesztése Kollégium. VII. évf. 1997. 7. Szám.
 47. Benedek István dr.: Alkossunk pedagógiai programot Könyvkritika (Petrikás -Sass A.) Új pedagógiai szemle 1997. március 110. oldal
 48. Benedek István dr.: Őszi Maratón Kollégium 1997.  VII: évf. 7. Sz.
 49. Benedek István dr.: Feladatok és kompetenciák változása az intézményvezetői gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle 1998. Október, 20.old.
 50. Benedek István dr.: A kollégiumi foglalkozások tervezése. Szerkesztette: Benda János Kollégiumi Szövetség, 1998.
 51. Benedek István dr.: Minőségbiztosítás a kollégiumokban Kollégium 1999/8
 52. Benedek István dr.: A nyitott képzés humán jellemzői (képző-tanuló és tanuló-tanuló kapcsolat, csoporttényezők). Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 7. Old.
 53. Benedek István dr.: Önkormányzat, munkanélküliség, kollégium. Pedagógusok lapja. 49. évf. 12. szám 13. old.
 54. Benedek István dr.: Nyitott képzéssel foglalkozó szervezetek vezetésfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos adaptációs lehetőségei. Tanulmányok a nyitott szakképzésről-1-2. Szerkesztette: Papp Lajos. A műegyetemi távoktatási központ kiadványai Budapest, 1999. 31. old.
 55. Benedek István dr.: Korszakhatár. A kollégiumok a módosított közoktatási törvényben Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 1999. november. B. 2.4
 56.  Benedek István dr.: Az iskola is nevel! Programot írunk Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2000. június. K. 1.7.
 57. Benedek István dr.: Mentorszerep. Kompetencia változások az intézményvezetésben, a szervezeti kultúra Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2002 december L 10.7.
 58. Benedek István dr.: Kollégiumokról a NAT „árnyékában” Van neveléstörténeti múlt, van még jelen, lesz-e jövő!? Új pedagógiai szemle 2003. július-augusztus
 59. Benedek István dr.: Intézményvezetői kihívások az ezredfordulón. Kiválóság-kultúra Európában 2004. (Tanulmánykötet, alkotó szerkesztő: Tóth Tiborné dr.)Felelős kiadó: Tóth Tiborné dr. Kossuth Lajos Gimnázium Mosonmagyaróvár.
 60. Benedek István dr.: Egyén? Csoport? Csapat? Egyedül nem megy! A tréningmódszer. Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2004. december. B9.9.
 61. Benedek István dr.: A tanár értékelése? Tanári LÉTkérdések, Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek. RAABE Kiadó Budapest, 2006. október G5.2.
 62. Benedek István dr.: Hogyan tartsunk előadást? A szereplő vezető Korszerű Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2007. november L 10.9..
 63. Benedek István dr.: Úton, útközben a kiválóság felé Gazdaság és közélet IV. évf. 2009/215.old.
 64. Benedek István dr.: Átírjuk – de hogyan? Kollégiumi pedagógiai program készítése a módosított Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján. Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. április B 3.20.
 65. Benedek István dr.:A sikeres és nyugodt igazgató. A vezető és a stressz.Iskolavezetés Közoktatási Kézikönyv. RAABE Kiadó Budapest, 2010. szeptember L 5.2.
 66. Benedek István dr.:Köszöntő. Babus Jolán Kollégium Évkönyve Vásárosnamény 2010.
 67. Benedek István: Húsz év múlva..(A Kollégiumi Szövetség megalakulásáról) Kollégium 2010.12.13.
 68. http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=query&qs=%23%23%23AU%23%23%23Benedek+Istv%C3%A1n&f=11&t=20&hn=58

Disszemináció

Dr. Benedek István

1.A pedagógus szerepek változása[2]

Mottó:

„Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket eredményesen munkára sarkallni”

(H.WeissDonald)

A következő szerepáttekintés a változások és a minőségkultúra kapcsolatát jobb megértését hivatott segíteni. Itt sem törekedhettünk a teljességre, a téma szempontjából fontos részleteket emeltünk ki a neveléstörténeti vonulatból.

A XVIII. században

 • A pedagógus alattvaló, aki tiszteletben tartja a politikai vezetők és felügyelők ellenőrzéshez való jogát. Ha jól teljesít jutalmazzák, erkölcsi és anyagi megbecsülésben részesítik.
 • A pedagógus a nevelő a testvér szerep megtestesítője. Előtérbe kerül a szeretet, a derű, a bizalom.
 • A pedagógus rendkívül tekintélyes személy, akinek tudásával, erkölcsi tartásával is kivívja a gyermek és a szülő tiszteletét. A szülő a hasznos ismeretek átadásáért tiszteli a pedagógust, mert segíti a gyermek boldogulást, és istenfélő erkölcsi magatartást közvetít.
 • A pedagógus művelt személyiség, aki több nyelven beszél, ismeri az ország történetét, írni és olvasni tudó ember. Több tárgyat és több korosztályt oktat egyszerre.
 • A pedagógus toleráns személyiség, aki érti az eltérő vallások értékrendszerét, így a szokások, és a viselkedések különbözőségével bánni tud, olykor közvetítő funkciót is betölt.
 • A pedagógus pontosan tudja, hogy milyen társadalmi, politikai események zajlanak a birodalom területén. A kisebb településeken a „világ” közvetítőjeként funkcionál, aki, a királyi udvar hírnöke, hírforrás.
 • A pedagógus helyi befolyásos férfi, aki szorosan együtt működik a helyi lelki pásztorral. Technokrata, aki a haszonelvű szemléletet követve az ismeretközvetítést a hasznosság szempontjából szelektálja.

A XIX. században

A herbarti pedagógus felfogásban az atyai szerep helyett az erő, a felsőbbrendűség kinyilvánítása kerül előtérbe. Fokozatosan elkülönül a nevelői és oktatói szerepkör.

 • A pedagógus még mindig tekintélyelvű személy, továbbra is viselkedése és tudása a példa alapja.
 • A pedagógus az információk fő forrása. Tevékenysége középpontjában a humanista szemlélet, az érzelmek és a tények közvetítése áll.
 • A pedagógus ismeri a legfrissebb tudományos eredményeket, ismeri a gyermek fejlődés-lélektani jellemzőit.
 • A pedagógus kiváló szervező, mert képes osztatlan osztályokban a tudás tartalmakat megfelelően rendszerezni. A pedagógus pontos bürokrata is, mert győzi adminisztrációs feladatokat.

A XX. században

 • A pedagógus a fent felsorolt szerepek jó részét megvalósítja, de jelentős változás következik be a pedagógus szerepkörben.
 • A pedagógus része a megállíthatatlannak látszó információs robbanásnak. A pedagógus már nem a tudás egyetlen forrása.[2]
 • A pedagógus munkájában különválik a tanári és tanítói szerepkör, kialakul a középiskolai tanárszerep, megjelenik és fontossá válik a tudóstanár szerepkör. A reformpedagógia nagy teoretikusai a gyermek megismerését, a személyiségfejlesztést tekintették elsődlegesnek.
 • A pedagógusok és a diákok számára egyaránt szűkek a hagyományos nevelés-oktatási keretek az elavult oktatási körülmények között.
 • A pedagógusra is erőteljesen hatnak a megváltozott társadalmi, helyi iskolakörnyezeti tényezők, az iskolás gyerekek szocioökonómiai és kulturális jellemzői. A családi nevelés háttérbe szorulásával egyre fontosabbá válik az iskolai érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése.A XXI. században.
 • A pedagógus alapvetően a NAT kereteit tartalommal feltöltő kreatív alkotó értelmiségi. A pedagógus, társ, partner az ismeretszerzés folyamatában. Feladata leginkább az, hogy inspiráló környezetet biztosítson, és a feltételeket megteremtse a diákok önálló tanulásához.
 • A pedagógus elegendő teret ad a kísérletezésre, a konstruktív, önálló és csoportmunkára, amelyek a gyerekek érdeklődésének mozgatórugóján alapulnak.
 • A pedagógus rávezeti a diákokat saját, egyéni tanulásmódjuk kifejlesztésére, harmonizálja a diákok személyiségének érzelmi, testi, lelki és intellektuális oldalait, tudásszervező, tutor és mentor, facilitátor. Semmiképp nem a mindentudás birtokosa sétáló lexikon” vagy az „egyetlen megoldás biztos tudója.
 • A pedagógus a tanári szerepet a segítő, útmutató, fejlesztő társas szereppé alakítja, így a diákok együttműködését is a közösség hasznára tudja fordítani.
 • A pedagógus szerepek mellett a szakmai követelmények is megváltoznak. A szaktárgyak magas színvonalú birtoklása és művelése mellett koordinálási, információ kommunikációs technológiai (IKT) szakismeretek, az együttműködési készség és képesség fejlesztése, a célirányos kérdéskultúra válik elsődleges követelménnyé. A jó kommunikáció, a generációkat áthidaló műveltségtartalmakat is közvetíti.
 • A pedagógus munkájában az eltérő haladási ütem, a differenciálpedagógiai feladatok megosztott figyelmet követelnek. pedagógus munkájában erősödik az együttműködés, a hatékony munkamegosztás, szerepe.
 • A pedagógus, szaktanári munkája során a horizontális tanulás szervezését alapkövetelményként valósítja meg. Ez folyamatos konzultációt, a feladatok előzetes és utólagos értékelését igényli. Elvárás a kooperatív tanulásszervezési eljárások, technikák és a projektmódszer ismerete, alkalmazása.
 • A pedagógus fontos teendője, a tanulói érdeklődés felkeltése és a tanulás tanítása. Olyan alkalmazható tudást alakít ki tanítványaiban, melyet új helyzetekben is képesek használni.
 • A pedagógus a hagyományos fegyelmező, „rajtakapó, leleplező” módszerekkel szemben a partnerséget, a beláttatáson alapuló közös megbeszélés módszereit részesíti előnyben. Törekszik az újszerű, árnyaltabb értékelésre. A pedagógus feladata, hogy alkalmazkodjon a változó és elvárt szerepeihez. Belép életébe az élethosszig tartó tanulás követelménye. Ez adja meg a szakmai biztonságot, a sikeres munka személyi feltételeit.
 • A pedagógus képes megfelelően kezelni az érték és érdek konfliktusokat.
 • A pedagógus ismeri a tanügyigazgatás és a közoktatási törvénykezés követelményeit, tisztában van az egyetemes emberi jogokkal.
 • A pedagógus kötelező nyelvvizsgával fejezi be az egyetemet, és ismeri az új pedagógiai paradigmákat.

A pedagógus szerepváltozások természetesen hatással vannak a vezetői szerepekre, kompetenciákra is. A vezetői tevékenysége során játékszabályokat, megállapodásokat köt. Ezekből belső alapdokumentumok és minőségügyi folyamatszabályozás lesz.

Minőségügyi követelmény és a fejlődés záloga, hogy a nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgáljuk a beavatkozási pontokat és a korrekciós lehetőségeket.

 • Növekszik a gazdaság tudásigénye. Az egész életen át való tanulás a társadalom egy jelentős részének megkerülhetetlen. Hamar elértéktelenedik egy korábban megszerzett ismeretanyag és többször kényszerülünk váltásra.
 • Változások mennek végbe a társadalmi munkaerő kvalifikáció, esélyteremtés, szakmai váltás vonatkozásában.
 • Az iskolának fel kell készíteni az információs társadalomnak való megfelelésre.
 • Az IKT alkalmazása új oktatási szoftvereket ad és biztosítja az intézményi adminisztráció ügyviteli tevékenység egyszerűsítését.
 • Az információs robbanás, a médiatér, hatással van a szabadidő kultúrára, a tanórán kívüli tevékenységre. Az informatikai rendszerek hatására új dimenziót kap az iskolák nemzetközi környezete és kapcsolatrendszere.
 • Az elektronikus kommunikáció lehetősége behozza a partnerek tanácsait, tapasztalatait, segítségét az iskolába.

Minőségügyi szempontból a vezetésfejlesztési folyamatot három jól elhatárolható idő intervallumban szakaszolhatjuk:

Első szakasz: a klasszikus vezetéselméleti tipológiák (tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés-értékelés), alkalmazása. Jellemzője, hogy létrejönnek a sikeres intézményi sajátosságok, adaptációk és innovációk születnek. A közoktatás világában remek mestermunkák és kitűnő modellnek tekinthető intézmények is vannak. Ez a szakasz rendkívül differenciált, ugyanakkor a kis eredmények is hamar reflektorfénybe kerülnek.

Második szakasz: itt a vezetéstudományi eredmények alkotó alkalmazása a jellemző. Néhány tevékenységterületen beválás vizsgálat, autonóm kezdeményezés, részvétel bevonás is jellemző. A vezetés szervezetfejlesztésben gondolkodik, felismeri a külső és belső motivátorok alkalmazásának szükségességét.

Harmadik szakasz: megvalósul a felhatalmazás és a fenntarthatóság, mint új paradigma. Tudatos a különböző döntés-előkészítő technikák alkalmazása, a döntési folyamatban való munkatársi részvétel. Állandósul a szervezet növekedése. A siker vágyott és óhajtott. A tevékenység teljesítmény-központú, a szervezet a rendszer már önmagáért működik, maga a munka öröme a záloga az állandó magas szintű teljesítménynek, eredményeknek. Az egyre bonyolultabbá váló változó világban, a felgyorsult élettörténésekben nincs lehetőség a lassú érlelődésre, a mindenki mindent tudjon igény teljesítésére. Lerövidülnek a reakció idők, így a szervezet életében a kommunikációs jel- és viszonyrendszerek, csatornák futtatják végig a kibocsátott információt a célközeg felé, hogy ott a különböző szervezeti egységekben, csoportokban a középvezetők dekódolják azokat.

 

[1] KRÉTAKÖR, Közoktatási konferencia különszáma. Bp XIII. kerület Pedagógia napok Benedek István előadásának disszeminációja XVII. évf. 20011.02.24. 8.old

[2]  A megváltozott társadalmi gazdasági környezetről és azok ifjúságra gyakorolt hatásáról kitűnő összefoglaló mű jelent meg. Tari Annamária: Y generáció (klinikai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban) Jaffa kiadó Budapest, 2010


[1] A megjelent 104 publikációból történt a kiemelés