Önéletrajz


TANULMÁNYOK:

Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető szak 1996

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar Pedagógia-iskolavezetés szak 1982

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén – pszichodegógia szak 1978

MKKE Szociológia – politikai gazdaságtan szak 1976

TANFOLYAMOK -TOVÁBBKÉPZÉSEK:

Digitális pedagógiai készségek BME MPT 2013

Strukturális alapok akkreditációs szakértői 2005

EFQM minőségügyi értékelő szakértői 2003

Pedagógus akkreditációs szakértő 1999

Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási szakértő, mentor 1997

ELTE BTK. Kollégiumpedagógiai Stúdium Tanúsítvány 1991

Open University Euro Contact Business School Hatékony menedzser, 1991

TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

dr. phil. univ.1986. summa cum laude ( ELTE BTK.)

MUNKAHELYEIM, BEOSZTÁSAIM:

• Egyetemi oktató 1986-tól (MKKE, ELTE, BME)

• Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium 1989-2012-ig igazgató

• Mező Imre Szakmunkástanuló Kollégium 1978-1989-ig igazgatóhelyettes

• Váci Mihály Szakmunkástanuló Kollégium 1976- 1978-ig igazgatóhelyettes
• Mező Imre Szakmunkástanuló Kollégium 1969-1976-ig csoportvezető tanár

SZAKTERÜLETEM:

Vezetéstudományi, neveléselméleti kutatás, tanügyigazgatás, kollégiumpedagógia

TUDOMÁNYOS / SZAKMAI-KÖZÉLETI / TEVÉKENYSÉGEM:

• Oktatok a BME közoktatási vezető szakán

• Oktatok az ELTE Tanárképző Főiskolán

• A humán erőforrás menedzsment tárgyat oktatom az Open University Euro Contact   Business School-ban

• Rendszeres előadója, tréningvezetője vagyok különböző vezetéstudományi, pedagógiai szakmai konferenciáknak, továbbképzéseknek.

  • A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Kollégiumi Akadémiáját vezetem
  • Alapító főszerkesztője vagyok a „Kollégium” című szakmai lapnak.

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

• szakértői engedélyszám: 010102-02

Szakterületek: Felnőttoktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai értékelés, szervezet és minőségfejlesztés,tanügyigazgatás, uniós (közösségi pályáztatás és projektmenedzsment Szakirányok: mérés-értékelés,pedagógiai program, vezetői program, strukturális alapok pályázatírás

• Országos vizsgáztatási engedélyszám:74257