AD(YS)-KAP(IS)

jelvény_2

Ezt az oldalt 24 tanéven át végzett igazgatói munkám néhány mozzanatának bemutatására terveztem. Szándékom az is, hogy a kollégiummal és velem kapcsolatba került diákok, szülők, munkatársak, továbbképzéseinken részt vett kollégák felidézhessenek néhány közös “Adys” eseményt, emléket. A küzdelmes negyedszázadnyi idő minden öröme, kudarca, szakmai innovációja, kísérlete ideköt. Az állandó fejlesztés, változás útja nem volt mindig felhőtlen. Konfliktusok, eredmények, sikerek által csiszolódtunk össze, így történhetett, hogy a “Bimbókból” mindig “Rózsa” lett, mi pedig a nap minden percében tudtuk, hogy felelősek vagyunk a rózsákért.

A kollégium első weblapját a “Verseny 98” informatikai vetélkedő keretében a kollégium diákcsapata készítette Dr. Jarosievitz Beáta tanárnő vezetésével. Évekig ez a weblap reprezentálta és mutatta be a hazai középfokú kollégiumi nevelés eseményei. A kollégium 2012.évi megszüntetése után próbáljuk az anyagot megmenteni és elérhetővé tenni:

 http://ady-kollegium.sukjaro.eu/

http://ady-kollegium.sukjaro.eu/?q=node/45

1952 és 2012 között hatvan éven át működött a Budapest Bimbó u. 51. szám alatt egy középiskolai lánykollégium. 1989-ben vettem át a kollégium igazgatását. 1990 és  2004 között az ország első középfokú szakkollégiumát szerveztük meg Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium néven. 2004-től Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium néven és programmal működtünk 2012.június 30.-ig.

 A fenntartó önkormányzat, mint derült égből a villámcsapás 2012.04.25-én a közgyűlésén minden előzetes, terv, egyeztetés, oktatási bizottsági előterjesztés nélkül, helyi előterjesztői kiosztással- úgy döntött, hogy a kollégiumot bezárja. Racionalizálás volt az indok, valójában épületvagyon kimentés volt a cél, mivel nyilvánosságra került a Szél Kálmán terv 2, és világossá vált, hogy a kollégiumok üzemeltetése, működtetése az állami fenntartásba vétel után is fővárosi kötelezettség lesz.

Javaslat kollégiumok átszervezéséhez kapcsolodó elvi döntés meghozatalára.

663/2012.(04.25.) érdemi határozat Kinyilvánítja szándékát az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó út 51.) és a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) 2012. július 1-jével történő jogutód nélküli megszüntetésére.

A rapid, átgondolatlan elhamarkodott jogutód nélküli megszüntetés egy pedagógiai szakmai műhely negligálását is jelentette és egyben  a szakma számára is üzente, hogy a döntések nem  érték,  hanem  pénz szempontúak. A pénz(telenség) uralma átvette az értékek feletti uralmat.

Minden, a folyamat leállítására tett erőfeszítés hiába való volt. A végső döntést előkészítő oktatási bizottsági ülésen az elnök szót adott -őt is nyomasztotta az előterjesztés, hisz ismerte a kollégiumot és annak teljesítményét-és a jelenlévő szakmai nyilvánosság előtt tartalmilag a következő érveket mondtam:

 • A 2010-ben esküt tett kormány nemzeti összefogás és nemzeti felemelkedés programját hirdette meg.
 • Ma reggel a rádióban a miniszterelnök úr bejelentette, hogy indítja a következő nemzeti konzultációt, mert kíváncsi az emberek véleményére.
 • Szerdán a köztársasági elnök Úr a beavató beszédében-melynek részletét minden médium sokszor ismételte- a közösségek teljesítményének elismeréséről, értékeléséről, mint a nemzeti felemelkedés egyik zálogáról beszélt.
 • Hétfőm az új oktattatási miniszter úr az eskütétel utáni beszédében a mikroközösségek összetartó erejéről, a szorgalom és az együttműködés fontosságáról szólt.
 • E.Aronzon professzor nemrég itt járt Budapesten. Az ifjúság számára az átlátható méretű -és nem kolóniákba szerveződő-, befogadó, inkluzív pedagógiáról, a MOZAIK elméletről beszélt, hogy csökkenjen az ifjúsági agresszió
 • Csíkszentmihályi professzor a flow elméletében a közösségen belüli “áramlás” hatás pedagógiai lehetőségét fejti ki.

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Egy kis kollégium húsz éven át 98-100%-os eredménnyel juttatta be felsőoktatásba a diákjait. A hazai kollégiumpedagógiában három saját tanulmánykötetet jelentetett meg a tantestület, két évtizeden át 4,3 körüli a tanulmányi eredmény, a gimnáziumokkal egyenrangúan egyetlen kollégiumként versenyzünk hazai és nemzetközi versenyeken veszünk részt projektekben.

A következő külső minősítéseket kaptuk:

 • Köztársasági Elnöki Aranyérem (2000)
 • Oktatási Miniszteri Elismerő Oklevél 2002)
 • Comenius 2000. II intézményi modellépítés (2003)
 • Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság kategória Oklevél fokozat (2002), bronz fokozat (2004)
 • IIASA Shiba Díj (2003)
 • Öko iskola cím (2006, 2009)
 • „Elkötelezettség a kiválóságért” Committed to excellence európai elismerés (2009)
 • Erőszakmentes egészségtudatos iskola (2009)
 • Örökös ÖKO iskola (2012)

Mit kellet volna még tennünk, elérnünk ahhoz, hogy Önöket jobb belátásra bírjuk? Ezekért az eredményekért nagyon keményen megdolgoztunk. Ezek kidobása, erről a szervezeti kultúráról való lemondás gazdagítja a főváros közoktatását?

Ha együttműködnek és szólnak a szándékról lett volna alternatív javaslatunk, hogy a fáradságos munkával (pályázatok) megszerzett szakmai és infrastruktúra, szellemiség egyben maradjon.

Néma csend, minden hiába. Legyek igazságos, annyit elértünk, hogy minden diák kapott férőhelyet, és a dolgozónak lett munkahelye. Ez nagyon fontos eredmény!

Az már csak a sors iróniája, hogy a diákokkal, szülőkkel meglátogattuk a Ménesi úti kollégiumot és a lányok többsége a következő hétfőn beadta jelentkezési lapját a 2013/2014. tanévi felvételre. Csütörtökön a vezetőség közölte, hogy ezt a kollégiumot is bezárják illetve át kell adni a felsőoktatásnak. A szülői és tanulói reakciókat nem kommentálom.

Megkezdődött a kollégium széthordása, ezt nem kívántam végignézni, 2012. június 26-án elhagytam az épületet. Amitől tartottam bekövetkezett. Saját szememmel láttam, hogy az igényes és színvonalas berendezési tárgyak, szőnyegek egy része ömlesztve landolt egy kollégium dohos pincéjében. 2012 szeptember óta várja az épület az új  gazdáját, az ősszel méteres gyom volt az ápolt kert helyén, most nem kellett senkinek igazoló jelentés írni a fenntartóhoz, hogy mennyi parlagfű termett és milyen intézkedés történt a mentesítésre. A télen a jeges és havas járda csúszásmentesítéséről sem kellett senkinek gondoskodni, most nem fényképeztek naponta a közterületesek.

Itt a folytatás:

http://bfvkzrt.ingatlan.com/kiado?page=2

Ezért volt a nagy sietség!

Ezért volt a nagy sietség!

A következőkben a szakmai, szellemi leltárból szerkesztek néhány elemet ide, hogy a volt Adysoknak legyen egy visszajáró hely.

Arculat

Az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium az integrált személyiségfejlesztést, a közösség védettségét, ingergazdag szellemi, pedagógiai, pszichológiai és fizikai környezetet kínál a sikeres életpályához, az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra készülő középiskolába járó lányok számára. A kollégium szimbóluma a rózsa, amely megjelenik minden hagyományos ünnepség és rendezvény gondolatkörében.

 Hitvallás: „Felelős vagy a rózsádért!”

 Küldetésnyilatkozat

–         A kollégium nevelő-oktató munkájával esélyt, harmóniát, biztonságos, igényes környezetkultúrát, humánus bánásmódot és kommunikációs kultúrát biztosít.

–         A kollégium nevelő-oktató munkájának megvalósítása során olyan kötelező és szabadidős foglalkozásokat tart és szervez, amelyek biztosítják a tanulás és a közösségi programok sikerélményét.

 Célok: A kollégium

 • tevékenységrendszerével a követelményeket magas szinten teljesítőket segíti a sikeres felsőoktatási felvételire való felkészülésben, megalapozza a biztos bennmaradást.
 • minden igénybevevő számára biztosítja a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaorientációs segítséget.
 • a harmonikus személyiségfejlesztés eredményeképpen felkészít a keresett munkaerőpiaci pozícióba jutásra.

 A diákok: budapesti szakközépiskolákban és gimnáziumokban tanuló 12-18 év közötti lányok (50 fő).

 A tantestület: Egy szakmai program sikerének legalapvetőbb feltétele a sokoldalúan képzett és a közös célokat maradéktalanul vállaló nevelőtestület. A program végrehajtásában az igazgató mellett 7 tanárnő dolgozik. Kettő vagy több diplomával, képesítéssel rendelkező pedagógusok biztosítják a célok teljesülését.

 adys_kapisl2ufi kmdlogó

Logo_EFQM_Com.Excel_RGB

Információs lap

 

diak_0809nem_ped_0809

 

szulo_0809

 

ped_0809

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ünnepi teríték

55714_114452601952216_615898_o

2009.04.20.parlament, az “Elkötelezettség a kiválóságért ” (Commited to exellense) EFQM európai szintű elismerés átvétele

 

 

DSC00011

A nappali

 

Egy kiállítás „ADYS” képei

A kollégiumpedagógiai módszertani kultúrában nagy érték, ha a pedagógusok szakjuk mellett sok más, színes kompetenciával is rendelkeznek. Magyarországon, a pedagógiai szakmai közéletben nagy hagyománya van a képzőművész tanárok kiállításainak, az előadó művész tanárok felolvasó estjeinek, illetve koncertjeinek.

2011. április 14-én a Budapest Galériában Gyergyóalfaluból származó 13 képzőművész kiállítását nyitotta meg Csomós Miklós oktatási és kulturális főpolgármester helyettes.

Adysok a kiállításon

György István Gyergyóalfalu polgármestere köszöntő beszédében ismertette az „alfalvi csodát”, azt a rejtélyt, titkot, hogy egy ilyen kis település hogyan, miből tud ennyi elismert képzőművészt adni. Egy ilyen rangos eseményen jelen van számos kortárs híresség is. Élmény volt a kiállítást megnézni Kányádi Sándor közelségében.

Kányádi Sándor

A tudósítás tulajdonképpen most kezdődik, mert az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium tanára, Ferenci Tünde is a kiállítók között van. Természetes, hogy a kollégium nagy delegációval képviselte magát a kiállítás megnyitóján.

A diákok számára meghatározó volt az élmény, a hely szellemisége mellett: „nem is tudtam, hogy Tünde néni ……….” Ez az a fordulat, ami ilyenkor tudatosodik a diákokban. A vezetőként sokat kell tenni azért, hogy a diákok tisztában legyenek mindig avval, hogy milyen képzett, sok kompetenciával rendelkező, elkötelezett tanárok veszik őket körül.

2007-ben, a sok álláspályázó közül Ferenci Tünde felvételére (az egyéb kvalifikációk mellett) azért került sor, mert a kollégiumunk életéből hiányzott a kézművesség.

Nagy kihívás volt a mai középiskolások számára ezt a műfajt megszerettetni, hiszen „a digitális bennszülöttek” rohanó „on-line vagyok” életmódjától mi sem idegenebb, mint az elmélyült, aprólékos alkotás, legyen az gyöngyfűzés, vagy üvegfestés.

Az idő bebizonyította, hogy a kollégium tevékenység-portfóliójának bővítése ingergazdag kínálatként jelenik meg a diákoknál. Ennek a fejlesztő folyamatnak eredménye, hogy a Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által a budapesti kollégiumok számára kiírt képzőművészeti, fotó, esszépályázaton is kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink. Az Ady Endre nevét viselő intézmények országos találkozóján Ráckevén (AIOT) szintén saját képzőművészeti alkotásokkal tudtunk részt venni. Az Önkéntesség Európai Éve alkalmával meghirdetett TÁRS-pályázat keretében az egyik vállalt tevékenységünk egy gyermekotthon patronálása. Ebben a munkában is kiemelkedő szerepe van a kézműves tevékenységeknek.

A kézművességen és a képzőművészeten keresztül is megéltük a „legfinomabb gyümölcs a saját gyümölcs” élményét. (Közli: Kollégium c. lap 2012.13. száma) Benedek István

60. évforduló

A kollégium bezárásának ténye hatással volt a tanév hátralevő eseményeire. Minden rosszban van valami jó tapasztaltuk meg a mondás igazságát. A tantestület hozzá méltóan azt a belső parancsot követte, hogy úgy fejezzük be a tanévet, mintha mi sem történt volna. Ezt a tartást, a diákok, szülők, de még a felszámoló fenntartó is nagyra értékelte.A diákok valami megmagyarázhatatlan belső értékrenddel állandó segíteni akaró készenléttel voltak bent, alig-alig mentek kimenőre, sokat akartak még együtt lenni. Az átadás-átvétel miatt nyugodtak voltunk, mert tudtuk, hogy egyetlen gombostű sem hiányzik. Teljes irattárat, könyvtárat, kellett felszámolni és átadni.

2013.június 9.-én megtartottuk a 60, évfordulós megemlékezést, ami a kollégiumban tartható utolsó diáktalálkozóvá alakult át. Sokan és sokfelől jöttek, tudták, de nem akarták hinni, hogy egy történetnek vége.

A köszöntő és elköszönő ünnepi beszédemben érezték és észre vették elérzékenyülésemet, a belső fájdalmat. Egyként azonnali felállással jelezték, itt vagyunk, értjük, érezzük a veszteséget, s mintegy örök hálát kifejezve tapsukkal adtak tartást. Megismételtem az utolsó Adys ballagáson mondott gondolatomat: a hatalom elvette az épületet, neki a falak kellettek, pedig a tudás nem a falakban van! Ez a mondat elegendő volt az együttlét örömködéséhez, évtizedes emlékek felidézéséhez. Elkészültek az utolsó évfolyamképek. Hat várandós kismamánk volt itt, azóta cseperednek a kis adysok. Az különböző közösségi portálokon soha nem látott együvé tartozásról tesznek tanúbizonyságot.

A következő írás a Budai Hírmondó c. kerületi lap számára készült.

60 éves az Ady kollégium

A 11-es autóbuszon utazó kerületi polgároknak biztosan feltűnt már a Bimbó út 51. szám alatt lévő, magas támfal mögötti spanyol típusú villaépület.  Deli és Társai (1928.) által tervezett és épített villaépület, majd egy százados története leképezi az ország történelmi sorsfordulóinak állomásait.

A Goldberger család emigrációja után a német megszállás idején különböző katonai, félkatonai és karitatív szervezetek vették birtokukba. Nagyon nehéz kutatni a ház kronologikus történelmét, mert az épületben írásos dokumentumok nem maradtak. Csollán Ernő „Ég a ház” című (Magvető Kiadó, 1972.) művében arra találunk utalást, hogy az antifasiszta ellenállási mozgalom számára hadtáp és logisztikai bázis működött itt. A közeli házak lakóinak elmondása szerint rövid ideig követségi alkalmazottak is laktak az épületben. 1952-ben az államosítást követően, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének javaslatára a Belkereskedelmi Minisztérium megalapította a Vendéglátóipari Leány Diákotthonát. Ettől az időponttól az épület nevelési-oktatási célokat, középfokú kollégiumi ellátást biztosít. 1972. évi VI. számú tanácstörvénnyel a közoktatási intézmények a szaktárcától tanácsi fenntartás alá kerültek, majd 1990-ben, a rendszerváltás után önkormányzati fenntartójuk lett a közoktatási intézményeknek.

Az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium 2012-ben ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Ez a kollégium ma az ország egyetlen gyakorló kollégiuma, ami azt jelenti, hogy szakmai, módszertani, multiplikációs és innovációs műhely is. Az 50 férőhelyes intézmény az évtizedek során fokozatosan lett átalakítva bentlakásos funkciókra. Tavasztól őszig a nagy kert és az udvar remek szabad idő eltöltési lehetőséget kínál, a lakhatási komfort pedig három lakószinten elosztva biztosított.

A kollégiumban állandó hozzáférés biztosított az információs kommunikációs technikákhoz, a 3 000 kötetes szabadpolcos könyvtárhoz. Az intézményben zajló személyiségfejlesztést, felzárkóztatást és tehetséggondozást magasan kvalifikált tantestületi közösség biztosítja. A kollégium technikai dolgozói gondoskodnak a színvonalas működtetésről, üzemeltetésről, a rendről, a tisztaságról.

A kollégiumban 95 %-ban vidéki diáklányok laknak, akik budapesti középiskolákba járnak. Szülői kérésre, iskolai javaslatra vagy gyermekvédelmi hatósági kezdeményezésre elhelyezést nyernek a különböző családi okok miatt problémás helyzetbe került budapesti illetékességű diáklányok is. A rendszeres Budai Polgár olvasók többször találkozhattak a kollégium diákjainak eredményeiről szóló tudósítással a lap oldalain. Bár az intézmény nem kerületi fenntartású, a kerület középiskoláival jó munkakapcsolatban áll. A kollégium diákjai rendszeres látogatói a közeli Millenáris Park programjainak és igénybe vesszük a Marczibányi téri Művelődési Központ programkínálatát is.

A Tisztelt Olvasónak lehet középiskolai tanulmányaiból valamilyen kollégiumi élménye, de azt szeretnénk elmondani, hogy a mai kollégiumoknak ma már egészen más, és új funkciókat, szerepeket kell betöltenie, mint akár a 10 évvel ezelőttieknek is. Domináns a tanulás, az önképzés, a sport- és kulturális tevékenység és a mikrotársadalmi környezetben tanulható demokráciára nevelés, a diákönkormányzatiság és közéletiség begyakorlása is. A mai „kényelmes otthoni lányszobából” kollégiumi közösségbe kerülő diákok elkülönülési törekvéseivel szemben a kollégiumi közösségi nevelés örök emberi értékeket, szolidaritást, mások segítését, önzetlenséget, közösségi ügyek vállalását, stb. közvetít.  A mai kollégiumpedagógiának izgalmas kérdése, hogy a kiterjedt személyiségi szabadságjogok érvényesítése és egy közösségben élés óhatatlan szabályközvetítő korlátja között megtalálja az egyensúlyt. A mai középiskolai kollégium tehát túlmutat a több évszázados kollégiumi funkciókon (ágy, asztal, vacsora), a tantestületnek olyan ingergazdag pedagógiai környezetet kell teremteni, kínálni, amely vonzó lehet a nagyon korán önállósodó középiskolai korosztály számára. A kollégium ezt elsősorban napi tantárgyi felkészítéssel, segítéssel, tehetséggondozó programok, pályázatok kínálatával és izgalmas, közösségi, kulturális és sport élmények szervezésével teszi. A kollégiumban eltöltött 4-5 középiskolai év után magas fokú szocializáció birtokában léphetnek ki a főiskola, egyetem világába. Itt érték alapú igazodási pontokat találnak és választhatnak, erős belső teljesítményorientációval és motivációval rendelkeznek. Bár kollégista éveik alatt a diákok egy része pechnek és áldozatnak éli meg a kollégistaságát (miért nincs az én városomban, falumban ilyen-olyan iskola, miért kell máshol laknom?)  a felnőttség küszöbét átlépve azonban az érettségi és a sikeres felvételi abszolválásával belátja, hogy semmi sem történt ellene és hasznára vált a közösségben élés minden perce.

2012. március

Dr. Benedek István

Ide most százával kellene a fényképeket feltölteni. Nincs módom mindenkitől hozzájárulást kérni a felvételek nyilvánosságra hozatalához. Amennyiben a volt diákoktól, kollégáktól felhatalmazást kapok egy-egy kép közzétételéhez megteszem. A különböző közösségi felületeken elérhetőek Adys életképek.

563916_2986307956414_1575865388_n

Adys farsang 2011

Az első IKT áttörés

Pont vagyunk a hálón 1998

Lányok a Verseny98-on

Arra kérjük a tisztelt olvasót, hogy ha teheti tekintse meg a www.ady-kozgazd.sulinet.hu  címen elérhető honlapunkat.

Óriási örömmel éltük meg a hírt, hogy az MKM sulinet pályázatot az első körben elnyertük. Miután a pályázatnak köszönhetően megkaptuk a multimédiás gépeket és az Internet szolgáltatást, gyakorlatilag állandóan a gépteremben töltöttük a szabadidőnket. A számítástechnika szakköreink ekkor lettek a legkeresettebbek. Ott megtanultuk az alapokat, az alapprogramok használatát, valamint felkészítést kaptunk az ECDL vizsgára és felhívták a figyelmünket a pályázatok megtalálására az interneten.

Az Interneten böngészve fontos információhoz jutottunk. A Verseny95 után ismét lesz Verseny98, azaz országos honlapkészítő pályázat. Ezt a versenyt a Microsoft Magyarország a Soros Alapítvánnyal, valamint az Oktatási Minisztérium támogatásával közösen szervezték az ország összes középiskolája számára. A verseny célja egy országos internetes tudásbázis létrehozása a következő témakörökben:

 • Általános helytörténet (az iskola székhelyéről, kerületéről)
 • Az iskola története
 • Híres igazgatók, tanárok, diákok
 • Diákélet
 • Kirándulási tippek, érdekességek
 • Környezet és műemlékvédelem
 • Hagyományok és népművészet
 • Állat és növényvilág, mikroklíma

A honlapkészítés igazi feladatként várt a kollégium diákjaira. Minden diákot nagyon megmozgatott. Végül a számítástechnika szakkör multimédiás csoportjának tagjai vállalták ezt az izgalmas megpróbáltatást, amely számunkra hatalmas kihívás volt. Mondván ezen ismeretünket a későbbiekben is felhasználhatjuk. Akik nélkül ez a pályázat nem jött volna létre: Kovács Mónika, Szabó Éva, Tüske Krisztina és Tóth Nikoletta. Az igazgató úr ebből is presztízskérdést csinált, mert sokat küzdött másokkal együtt azért, hogy a kollégiumok részesei legyenek a Sulinet programnak. Igaz, a végén csak az önálló kollégiumok kaptak az első körben.

A pályázat készítése közben újabb ismereteket szereztünk, jobban megtanultunk együtt dolgozni, feladatcentrikusan gondolkodni, konkrétan arra fordítani figyelmünket, amit éppen csinálunk. A verseny teljes anyaga megtalálható a www.verseny98.net  címen.

Az első fordulóra készülve bejártuk a kerületet, a múzeumokat, szebbnél szebb fényképeket készítettünk a műemlékekről, anyagot gyűjtöttünk az állatvilágról. Egy levéltárban kutatva megtaláltuk a II. kerület kiemelkedetten védett állatait is. Mindez nagy munka volt, de előttünk volt egy cél és tudtuk, hogy ha keményen dolgozunk, akkor annak meg lesz a gyümölcse. Közben tanulmányoztuk az iskolai honlapokat. Mivel kollégiumi honlap még nem volt látható a hálón, arra is gondoltunk, hogy a mi kollégiumunk lehet kint először. Ez újabb ösztönzést adott a csapatnak és a segítőknek.

Munkánkból sok minden megtudható kollégiumunk múltjáról, itteni életünkről, szakköreinkről, programjainkról.  Az utolsó percek teltek a legizgalmasabban, mert tökéletes munkát szerettünk volna kiadni a kezünkből. Miután továbbküldtük “szenzációsnak tartott” munkánkat, nem maradt más dolgunk, minthogy türelmesen és izgatottan várni a szervezők válaszát. Nagy volt az öröm, mikor jött az értesítés, hogy csapatunk bejutott az országos döntőbe. Örömünket az is fokozta, hogy megtudtuk a  döntőbe jutott iskolák paramétereit. A mi kis szakkollégiumunk tehát nagy létszámú számítástechnikai szakközépiskolákkal és gimnáziumokkal vette fel a versenyt.

A döntőbe jutott csapatok

Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskola Pécs

Kempelen Farkas Gimnázium Budapest

Szent-Györgyi Albert Gimnázium Balassagyarmat

Bajza József Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Hatvan

Bethlen Gábor Újreál Gimnázium Budapest

Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium Budapest

Bánki Donát Ipari Szakközépiskola Tatabánya

Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Az öröm mellett jött a szorongás, mert ki kellett javítani a hibákat és készülni a központi vetélkedőre, ahol a helyszínen, tanári segítség nélkül kellett versenyezni. A felsorolt iskolák csapatai kivétel nélkül fiú csapatok. Mi voltunk az üde színfolt a versenyben. A napok kettesével teltek. Elérkezett a nagy nap, a december 4-e is. A nagy hó ellenére négy órai autózás (20 km) után szerencsésen megérkeztünk a pilisborosjenői Pedagógus Továbbképző Központba. A közös vacsorán ismerkedtünk meg a többi résztvevővel. Még az esti órákban tartottak egy megbeszélést, a tanárok Mikulás-csomagot választottak, amiben el volt rejtve a megoldandó feladat. A döntőn mind a 8 csapat kapott egy témát, amit péntek éjféltől kezdve 24 órája volt, hogy elkészítsen.

 1. Vizek
 2. Iskolaigazgatók
 3. Iskolák
 4. Diákmédia
 5. Várak, kastélyok
 6. Környezetszennyezés
 7. Népszokások
 8. Címerállatok

A versenyen résztvevők rendelkezésére bocsátottak egy – a Verseny98 első fordulójából összegyűjtött anyagot tartalmazó – felkészített gépet, amin a Frontpage98 és Office97 programokkal lehetett dolgozni.

Ezután indulhatott a “start”. Mindenki a saját szokásai, és időbeosztása szerint dolgozhatott. A mi feladatunk az volt, hogy bemutassuk a diákmédiát 2222-ben (Hálófalva 2222); egy Virtuális Múzeumot képzeljünk el 1998-ot illetően; valamint stílszerűen egy honlapot elkészítsünk, amelynek a címe Miklós/Mikulás.

Végül vasárnap hajnali egyig tartott a verseny, amelyen különböző ügyességi feladatokat kellett megoldani, hogy Internet-időt kapjunk. ( biliárd, csocsó, hógolyódobó verseny, dominózás, aknakereső, malom, stb.) Ez felüdülést is jelentett, legalább elmozdultunk a gép mellől. Jól éreztük magunkat a többi csapattal vetélkedve is. Bár a hangulat az elején még nagyon feszült volt, a végére már mindenki jól szórakozott és drukkolt egymás ötletes alkotómunkájának. Lelkesen dolgoztunk gyakorlatilag éjjel-nappal.

Vasárnap délelőtt folyamán minden csapatnak összesen 13 perce volt, hogy bemutassa elkészített munkáit a verseny kezdetéig visszamenően. Érdekes volt megtekinteni a többiek munkáját. A bemutatón a média is részt vett, (újságírók, riporterek, operatőrök) interjút készítettek velünk is, többek közt a MTv2 a Duna Tv, a MTv1.

A bemutatót nagy érdeklődéssel figyelte a zsűri:

Z. Karvalits László történész-informatikus

Rényi András esztéta

Kárpáti Andrea pedagógiai kutató

Nagy Tamás Oktatási Minisztérium, főosztályvezető helyettes

Tárnok Gábor Verseny95 veterán

Tamás Szilárd Soros Alapítvány, közoktatás fejlesztési programigazgató

Peternák Miklós Soros Alapítvány-C3 igazgató

Reisz Attila Microsoft Magyarország ügyvezető igazgató

Nehezen, de megpróbáltak egy rangsort felállítani a csapatok között. Lánycsapatunk negyedik helyezést ért el ezen a nagy megmérettetésen.

Örömünk nagy volt, mert a kiírásban lévő jutalmak sorozatát

 • 1 hetes, csoportos, európai szakmai körutazás a Soros Alapítvány támogatásával
 • ingyenes részvétel hivatalos Microsoft tanfolyamokon
 • végső helyezés szerint differenciált Microsoft szoftvercsomag
 • a résztvevő iskolás részére 1-1 multimédiafejlesztő számítógép

ünnepélyesen ott adták át.

Kollégiumunkban is nagy volt az öröm, amikor hazatértünk egy új multimédiás géppel és digitális kamerával.

A versenyen nagyon jól érezte magát csapatunk, rengeteg tapasztalatot és barátot szereztünk. A kapcsolatot ma is fenntartjuk velük, mindig érdeklődünk. egymásról

Szeretnénk még egyszer megköszönni tanáraink és diáktársaink segítségét, biztatását a pályázat elkészítésében. Külön megköszönjük dr. Jarosievitz Beáta tanárnőnek a felkészítést a versenyre. Örülünk, hogy az ADY Szakkollégium most egy újabb területen mutatkozhatott be országos versenyben és mi ennek részesei lehettünk.

Az utóhatás is érdekes. A többi szakkörös is egyre nagyobb lendülettel foglalkozik a számítástechnikával, remélve, hogy a stafétát jövőre ők veszik át.

Szabó Éva, Tüske Krisztina

Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium Budapest

A megünnepelt évforduló

Az Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium 2002. május 9-én, 17 órakor tartja alapításának 50. évfordulós  ünnepségét. A kollégium az elmúlt 10 évben meghatározó szerepet tölt be a kollégiumpedagógia szakmai fejlesztésében. 1990. óta szakkollégiumi modell alapján működnek és fokozatosan teremtik meg az egyetemi gyakorló kollégiumi cím elnyerésének feltételeit. A kollégiumban magasan képzett tantestület dolgozik, fő tevékenységük a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, a szakmai, elméleti és gyakorlati műhelymunka.

 • 2000-ben az első között kezdte meg a COMENIUS 2000 II. minőségfejlesztési intézményi modell kiépítését.
 • 2001-től az Oktatási Minisztérium felkérésére COMENIUS Klubhálózat házigazda feladatot is ellát, így részt vesz a minőségbiztosítás multiplikációjában.
 •  2002. február 15-től  bevezetésre került a HACCP élelmezéshigiéniai rendszer is.
 • A kollégiumnak 1998. óta önálló honlapja van www.ady-kozgazd.sulinet.hu címen. A sulinet programban való részvétel óta több hazai és nemzetközi informatikai versenyen szerepeltek sikerrel a kollégium diákjai.
 • 1998-ban a kollégium diákjai dolgozták ki a II. kerület internetes bemutatását, a nevezetességeket, az állat és növényvilágot, a hírességek bemutatását és a a kerület műemlékeinek bemutatását.
 • 2001 májusában a kollégium szervezte meg a budapesti intézmények számára az első multimédiás internetes operavetélkedőt.
 • 2001. októberben az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat felkérésére „Élet az univerzumban” címmel országos, angol nyelvű fizika döntőt rendeztek, ahonnan a kollégium négy diákja is jogot szerzett a nemzetközi versenyben való megmérettetésre.
 • A szakkollégiumi modell kidolgozásáért és tíz éves működtetéséért 2000-ben Göncz Árpád Köztársasági Elnök Elnöki Aranyéremmel tüntette ki a kollégiumot.

A kollégiumi szakmai munka eredménye, hogy a végzett diákok az elmúlt 10 év átlagában 95-98 %-os eredménnyel jutottak be a felsőoktatásba.

Az ünnepség keretében a fenntartó Fővárosi Önkormányzat részéről Dr. Schiffer János Főpolgármester helyettes köszönti az intézmény tanulóit, dolgozóit. Az Oktatási Miniszter  Elismerő Oklevelet  adományoz a kollégiumnak.  TA

Köznevelés, 2002.június 10.