Szakértői tevékenység

 

FŐBB SZAKÉRTŐI MUNKÁK

 1. Újpesti Iskolák átvilágítása, kerületi fejlesztési koncepció vázlata Okker: 1996
 2. Fővárosi Pedagógiai Napok koncepció kidolgozása OKKER 1998. május
 3. Kollégiumok az ezredfordulón program kidolgozása, ismertetése 1998. március
 4. Multiplikátor képzés programja Kollégiumi Szakmai és érdekvédelmi Szövetség 1997. október
 5. Tatabánya Önkormányzata fejlesztési terve, racionalizálási koncepció 1999
 6. PEPSZI vezetői tréning és előadások 1998
 7. Siófok városi önálló kollégium kialakítása, fejlesztési tervvázlat 2000
 8. Siófok város közoktatási fejlesztési terve, szakértői elemzés.2000
 9. Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkárnak, Kollégiumi nevelés országos alapprogram. Tézisvázlat. Kollégiumi nevelés törvényi környezetének vázlata. 1997

10.Érd város közoktatásának átvilágítása (SZAK 99  OM: projekt) 14 intézmény 2000

11.Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (Bakonyoszlop, Nyíregyháza, Balassagyarmat) speciális iskola és kollégiumok átvilágítása, eszközminimum vizsgálat 2001

12.Szeged Megyei Jogú Város kilenc kollégiumának eszközminimum vizsgálata, döntés-előkészítéshez szakmai anyag készítése. (SZAK 2000 OM: projekt).

13.Fővárosi Pedagógiai Intézet, Fővárosi Önkormányzat Oktatási ügyosztály: József Attila Kollégium Budapest, tematikus szakmai vizsgálat, mérés 2001

14.Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. pedagógiai program beválás vizsgálat 2003

15.Tatabánya Megyei Jogú Város (2800 Tatabánya V., Fő tér 6.), Közgyűlési előterjesztés véleményezése, iskola-összevonásokról 2003

16.Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci u. 77.) vezetői pályázat mentorálás 2003

17..Budapest VII. kerület Önkormányzat (1073 Budapest, Erzsébet körút Madách Imre gimnázium átadásának ügye. 2004

18.. Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) Tantestületi tréning az IMIP elkészítéséhez 2004

19.Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) A Kollégium minőségirányítási programjának szakértői véleményezése 2004

20.A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány nagykanizsai Óvoda (8800 Nagykanizsa, Erdész u.3.) Pedagógiai program bírálata 2004

21. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény (7995 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10) Trénig, az értékelés helyi kialakítása 2005

22.Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci u. 77.) Pedagóusok teljesítményértékelési rendszere, a KTv. 40§ alapján, IMIP módosítás 2006

23.Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér1.), vezetői tréning öt alkalom, pályázat előtt álló új vezetőknek 2005

24.A Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között tervezett megállapodás, melynek tárgya a Madách Imre Gimnázium működtetésével vállalt feladatellátás, átadás, átvétel szakértés 2005

25.Lionson Consulting Kft (1111. Budapest, Budafoki u. 9-11.), Felnőttképzési tananyag bírálata 2006

26.Elő szakértői vélemény a Studium Rationalitas Közoktatási Szakértői Bt. (8747 Garabonc, Diós u. 1/b) által elkészített „A tanügyigazgatási audtor képzés” (A közoktatási intézmények tanügyigazgatási ellenőrzése, auditja) megnevezésű indítási kérelemhez 2006

27.Szakvélemény a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Polgármesteri Hivatal közoktatás rendszerét érintő közoktatási koncepció és intézkedési tervről 2007

28.Budapest Fővárosi VIII. kerületi Önkormányzat iskola összevonási koncepció 2010

29.Forrai Kéttannyelvű magániskola pedagógiai program bírálat, szakmacsoportos bővítéshez.2012

30.„Vezetői feladatok újraértelmezése, pedagógiai felfogások átgondolása a nevelési-oktatási folyamatban, az új Köznevelési törvény tükrében” Téning (Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás) 2012

 

Pedagógiai program bírálatok:

 1. Tiszaújváros Középiskolai Kollégium
 2. Perczel Mór Gimnázium Siófok
 3. MÁV. Kollégium Békéscsaba
 4. MÁV. Kollégium Szeged
 5. MÁV. Kollégium Kaposvár
 6. Jókai Mór Kollégium Szeged
 7. Gulyás Pál Kollégium Debrecen
 8. Vedres Kollégium Szeged
 9. Ady E. Kollégium Szeged

10.Pöttyös, Katicabogár, Nyolcszínvirág, Micimackó Óvodák, tanügy-igazgatási Siófok

11.MÁV Óvodák Budapest

Vezetői pályázatok bírálata:

 1. Fővárosi Önkormányzat, Sziget Kollégium. Budapest 1998
 2. Általános Iskola Szomor.1998
 3. Általános Iskola Érd (PEPSZI megbízás)
 4. Siófok Középiskolai Kollégium 2001
 5.  Siófok Micimackó Óvoda 2002

Egyéb, szakmai vizsgához kötött szakértői munkák:

PAT szakértői vizsgálat akkreditációs kérelemhez 16 db.

Comenius I. modellépítés Káldor Miklós Kollégium Budapest 2000

Comenius I. modellépítés Napközi Otthonos Óvoda Budapest 2001

Kollégiumi nevelés Országos alapprogram elkészítésében fókuszcsoport és témavezetés 2002

OM. Kollégiumi építészeti normatíva szakvéleményezése 2002

Strukturális és kohéziós alapok, Nemzeti Fejlesztési Hivatal (SAKK) szakértés 3 projekt Magyar Közigazgatási Hivatal továbbképzési anyagok szakértése 8 db.

 Minőségügyi auditációs díj és szakértések:

IIassa SHiba Díj (Pápa, Salgótarján, Budapest, Siófok)

Közoktatásért Minőség Díj (Budapest, Tatabánya, Siófok)

EFQM CR2 (Commited to exelense) (Budapest, Székesfehérvár, Gödöllő)