RAABE Akadémia

 

Ismerjük meg a sikeres és hatékony intézményvezetői pályázat elkészítésének módszertanát

 Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt „Ismerjük meg a sikeres és hatékony intézményvezetői pályázat elkészítésének módszertanát című tréningünkre!

 Időpont: 2016. január 28. (csütörtök) 10.00 – 16.00

Előadó, tréner: Dr. Benedek István, egyetemi oktató, mentor

Célcsoport: intézményfenntartók,  intézményvezetésre készülők és újrapályázó intézményvezetők, tanügy-irányítási szakemberek,  szakértők

Program

A program keretében a résztvevők az alábbi témákat dolgozzák fel tréning formában:

 9.30-10.00           Regisztráció

10.00–12.00  Az intézményvezetői pályázat szerkezeti és tartalmi felépítésének összhangjaHelyzetelemzésre épülő fejlesztési terv

Konzultációs lehetőség

 12.00-12.45         Ebédszünet
12.45–16.00  A köznevelési intézményvezetők új kihívásaiIntézményvezető pályázat tartalma a megváltozott intézményvezetői feladatkörök szemszögéből

Konzultációs lehetőség

 

A szakmai program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 7 órában beszámítható.  Erről tanúsítványt állítunk ki.

 Helyszín:  Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

(1131 Budapest, József Attila tér 4.)

Megközelítés:

 1. M3 metróval a Gyöngyösi utcáig, majd innen
 • 10 perc séta a Násznagy utcáig, vagy
 • 105-ös autóbusszal 2 megálló a József Attila térig
 1. 14-es villamossal a Fiastyúk utcáig, majd 105-ös autóbusszal a József Attila térig

 

 

RAABE VI. Országos Tanévindító Konferencia – 2015. augusztus 25.

Kezdje felkészülten a 2015/2016-os tanévet!

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt „Teljesítmény- és minőségértékelés a köznevelési intézményekben” című tréningünkre!

Időpont: 2015. április 09. (csütörtök) 10.00 – 16.00

Előadó: Dr. Benedek István, közoktatási szakértő

Célcsoport: fenntartók, iskolaigazgatók, óvodavezetők, közoktatási szakértők

Hívjuk, várjuk mindazokat a kollégákat:

 • akik, sikeresen és hatékonyan szeretnék felkészíteni intézményüket a valós erőfeszítések teljesítmények bemutatására,
 • akik, új megközelítési módszerekkel szándékoznak gazdagítani, finomítani meglevő teljesítményértékelési rendszerüket,
 • akik, most szándékoznak mások tapasztalatait is befogadni egy új intézményi teljesítmény és minőség-értékelési rendszer kialakításához.

Program:
A program keretében a résztvevők az alábbi témákat dolgozzák fel tréning formában:

 9.30-10.00   Regisztráció
10.00–12.00  • A meglevő belső és a standardizált külső ellenőrzés koherenciájának (portfólió-minősítés, teljesítmény) áttekintése.
• Az egyéni és intézményi teljesítmény értékelés lehetséges elveinek, módszereinek bemutatása.
12.00-12.45  Ebédszünet
12.45–16.00 • Egy lehetséges felkészülési stratégia elkészítése és összeállítása a külső ellenőrzés fogadására.
• Konzultációs lehetőség

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
(1131 Budapest, József Attila tér 4.)

Megközelítés:

 • M3 metróval a Gyöngyösi utcáig, majd kb. 10 perc séta a Násznagy utcáig, vagy 105-ös autóbusszal 2 megálló a József Attila térig.
 • 14-es villamossal a Fiastyúk utcáig, majd 105-ös autóbusszal a József Attila térig.
 • Parkolni a környező utcákban, vagy a Duna Pláza parkolójában lehet.

A szakmai program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 7 órában beszámítható. Erről tanúsítványt állítunk ki.

A sikeres és hatékony intézményvezetés elvei és módszerei

Az alábbi résztvevők számára: Óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok, akik különböző megbízatásokat teljesítenek, vagy megbízás előtt állnak (vezetők, vezető helyettesek, részleg- és vagy tagintézmény-vezetők, szabadidő szervezők, munkaközösség vezetők, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok).

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével ismereteket szerezzenek a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról.
A program elsődleges célja tisztázni és világossá tenni a vezetői munkát érintő szükséges változásokat (vezetésfejlesztés-szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés-HR, teljesítmény-minőségfejlesztés) és ezek intézményi adekvát alkalmazhatóságát.
Második cél, hogy a résztvevők képesek legyenek áttekinteni a sikeres és hatékony intézményvezetés alapelveit, tevékenységi területeit és ezek szervezetet befolyásoló erejét.
További cél megismertetni a szervezeteket érintő
– vezetési funkciókban (tervezés, szervezés, ellenőrzés-értékelés, döntés),
-a vezetői szerepekben (interperszonális, döntéshozó, információs),
-a szervezetek működésében, struktúrájában jelentkező változásokat, és a beavatkozás esetén használható stratégiákat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési intézmények vezetésében – a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény következtében – jelentős paradigmaváltásra van szükség. A fenntartói és működtetői környezet változása az intézményi, szervezeti sajátosságok újragondolására készteti a pedagógusokat.
A képzés célja, hogy segítse az intézményvezetőket, pedagógusokat a szervezet-, a vezetés-, a személyzetfejlesztés módszereinek megismerésében és azok alkalmazásában. Bemutatja a szükséges készségek, képességek repertoárját az új, professzionális, a szervezetre figyelő vezetői szemlélet érvényre juttatásához.
A 30 órás képzés 14 órás tematikusan építkező elméleti előadásból és 16 órás gyakorlati részből áll. Az elméleti rész az intézménnyel, mint szervezettel foglalkozik; a gyakorlatok pedig a szervezeti folyamatok elemző, alakító megismerését szolgálják. A szervezeti törvényszerűségek szituációban történő alkalmazása az intézmény sikerességét és hatékonyságát hivatott segíteni. A program specialitása a szerepjáték és az empátia-labor (triádmunka) alkalmazása.

A képzés fő témakörei:
•Intézményvezetési ismeretek
•A szervezetfejlesztés módszerei
•Személyzetfejlesztés, humánerőforrás-menedzsment
•Paradigmaváltás az intézményvezetői gyakorlatban

Értékelési szempontok:
A résztvevő záródolgozatot készít, melyhez a következő feladatokból egyet kiválaszt és kidolgoz:
– Készítsen a saját intézményének egy szervezetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy személyzetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy teljesítményértékelési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen szituációelemzést egy hagyományos, intézményi programról / rendezvényről, munkájában az erősségek és a gyengeség bemutatására fókuszáljon!
– Készítsen tervet egy konkrét intézményi folyamatra a PDCA-módszer alkalmazásával!

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők legyenek képesek összehasonlítani a sikeres és hatékony intézmény kritériumait és tudják alkalmazni a hatékonyság eléréséhez szükséges módszereket, tevékenységeket, kompetenciákat.
Ismerjék és tudják alkalmazni a vezetési funkciók – a szerep és a szervezeti folyamatok fogalmait, és kiválasztani a hozzájuk kapcsolható tevékenységeket.
Tudják elemezni a hatékony intézményi gyakorlatot, tudják feltárni a szervezet sajátosságait (vezetésfejlesztés – szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés – HR, teljesítmény – minőségfejlesztés) és azonosítják a saját intézményük gyakorlatára.
Ismerjék meg és tudják alkalmazni a szervezet- és személyzetfejlesztés módszereit, képesek legyenek a szervezni a hatékonyságnövelő tényezőket.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A továbbképzés befejezését követően 15 napon belül, egy legalább 7, legfeljebb 10 oldalas záródolgozat leadása, melynek értékelése eléri a 75%-ot.
A záródolgozat formailag feleljen meg a következőknek: rendelkezzen címlappal, összefoglalással, tartalomjegyzékkel, bevezetéssel.
A betűnagyság 12-es méretű legyen, oldalanként 1800 karakter, 30 sor, 60 leütés, minimum 7, maximum 10 ( A4-es) oldal terjedelemben.

Amennyiben kérdése van, várom jelentkezését!
Telefon: + 36 1 349 9338 / 137-es mellék
E-mail: rigo.andrea@raabeklett.hu

A sikeres és hatékony intézményvezetés elvei és módszerei

Az alábbi résztvevők számára: Óvodában, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok, akik különböző megbízatásokat teljesítenek, vagy megbízás előtt állnak (vezetők, vezető helyettesek, részleg- és vagy tagintézmény-vezetők, szabadidő szervezők, munkaközösség vezetők, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusok).

A továbbképzés ideje: 2014 november 10-11-12. (hétfő-kedd-szerda)

A továbbképzés helyszíne: 
Budapest

A továbbképzés óraszáma:
 30 óra

Előadó: Dr. Benedek István, közoktatási szakértő

A továbbképzés célja:

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével ismereteket szerezzenek a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról.
A program elsődleges célja tisztázni és világossá tenni a vezetői munkát érintő szükséges változásokat (vezetésfejlesztés-szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés-HR, teljesítmény-minőségfejlesztés) és ezek intézményi adekvát alkalmazhatóságát.
Második cél, hogy a résztvevők képesek legyenek áttekinteni a sikeres és hatékony intézményvezetés alapelveit, tevékenységi területeit és ezek szervezetet befolyásoló erejét.
További cél megismertetni a szervezeteket érintő
– vezetési funkciókban (tervezés, szervezés, ellenőrzés-értékelés, döntés),
-a vezetői szerepekben (interperszonális, döntéshozó, információs),
-a szervezetek működésében, struktúrájában jelentkező változásokat, és a beavatkozás esetén használható stratégiákat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési intézmények vezetésében – a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény következtében – jelentős paradigmaváltásra van szükség. A fenntartói és működtetői környezet változása az intézményi, szervezeti sajátosságok újragondolására készteti a pedagógusokat.
A képzés célja, hogy segítse az intézményvezetőket, pedagógusokat a szervezet-, a vezetés-, a személyzetfejlesztés módszereinek megismerésében és azok alkalmazásában. Bemutatja a szükséges készségek, képességek repertoárját az új, professzionális, a szervezetre figyelő vezetői szemlélet érvényre juttatásához.
A 30 órás képzés 14 órás tematikusan építkező elméleti előadásból és 16 órás gyakorlati részből áll. Az elméleti rész az intézménnyel, mint szervezettel foglalkozik; a gyakorlatok pedig a szervezeti folyamatok elemző, alakító megismerését szolgálják. A szervezeti törvényszerűségek szituációban történő alkalmazása az intézmény sikerességét és hatékonyságát hivatott segíteni. A program specialitása a szerepjáték és az empátia-labor (triádmunka) alkalmazása.

A képzés fő témakörei:
•Intézményvezetési ismeretek
•A szervezetfejlesztés módszerei
•Személyzetfejlesztés, humánerőforrás-menedzsment
•Paradigmaváltás az intézményvezetői gyakorlatban

Értékelési szempontok:
A résztvevő záródolgozatot készít, melyhez a következő feladatokból egyet kiválaszt és kidolgoz:
– Készítsen a saját intézményének egy szervezetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy személyzetfejlesztési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen a saját intézményének egy teljesítményértékelési tervet (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz felépítéssel)!
– Készítsen szituációelemzést egy hagyományos, intézményi programról / rendezvényről, munkájában az erősségek és a gyengeség bemutatására fókuszáljon!
– Készítsen tervet egy konkrét intézményi folyamatra a PDCA-módszer alkalmazásával!

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők legyenek képesek összehasonlítani a sikeres és hatékony intézmény kritériumait és tudják alkalmazni a hatékonyság eléréséhez szükséges módszereket, tevékenységeket, kompetenciákat.
Ismerjék és tudják alkalmazni a vezetési funkciók – a szerep és a szervezeti folyamatok fogalmait, és kiválasztani a hozzájuk kapcsolható tevékenységeket.
Tudják elemezni a hatékony intézményi gyakorlatot, tudják feltárni a szervezet sajátosságait (vezetésfejlesztés – szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés – HR, teljesítmény – minőségfejlesztés) és azonosítják a saját intézményük gyakorlatára.
Ismerjék meg és tudják alkalmazni a szervezet- és személyzetfejlesztés módszereit, képesek legyenek a szervezni a hatékonyságnövelő tényezőket.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A továbbképzés befejezését követően 15 napon belül, egy legalább 7, legfeljebb 10 oldalas záródolgozat leadása, melynek értékelése eléri a 75%-ot.
A záródolgozat formailag feleljen meg a következőknek: rendelkezzen címlappal, összefoglalással, tartalomjegyzékkel, bevezetéssel.
A betűnagyság 12-es méretű legyen, oldalanként 1800 karakter, 30 sor, 60 leütés, minimum 7, maximum 10 ( A4-es) oldal terjedelemben.

Részvételi díj: 55.000 Ft

Hogyan írjunk sikeres intézményvezetői pályázatot az óvodában és az iskolában?

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt „Hogyan írjunk sikeres intézményvezetői pályázatot az óvodában és az iskolában, ami megfelel az új kihívásoknak és a változásoknak” című tréningünkre!Időpont: 2014. november 27. (csütörtök) 10.00 – 16.00Célcsoport: fenntartók, iskolaigazgatók, óvodavezetők, közoktatási szakértőkElőadó: Dr. Benedek István, közoktatási szakértőProgram
A program keretében a résztvevők az alábbi témákat dolgozzák fel tréning formában:9.30-10.00Regisztráció
 10.00–12.00 Az intézményvezetői pályázat szerkezeti és tartalmi felépítésének összhangja
Helyzetelemzésre épülő fejlesztési terv
Konzultációs lehetőség
 12.0-12.45 Szünet
12.45–16.00 A köznevelési intézményvezetők új kihívásai
Intézményvezető pályázat tartalma a megváltozott intézményvezetői feladatkörök szemszögéből
Konzultációs lehetőség

A tréning elvégzése után lehetőség van egy egyórás egyéni konzultációra.

A program részvételi díja: 18 900 Ft + áfa/fő

Előjelentkezési kedvezmény: 
2014. november 15-ig  történő jelentkezés esetén 15 120 Ft+áfa

Csoportos kedvezmény a 3. fő után + 10%

Helyszín:
 Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
(1131 Budapest, József Attila tér 4.

http://www.raabe.hu/akademia/tanusitvanyt-ado-konferencia/hogyan-irjunk-sikeres-intezmenyvezetoi-palyazatot-az-ovodaban-es-az-iskolaban-ami-megfelel-az-uj-kihivasoknak-es-a-valtozasoknak.html

Felkészítés az intézményvezetői pályázatírásra

Az Ön szakmai életében is aktuális téma egy sikeres intézményvezetői pályázat elkészítése?

Szeretne Ön is olyan sikeres pályázatot írni, amely egyszerre szólítja meg az intézmény dolgozóit, és megfelel a fenntartó elvárasainak?
Ha a válasz igen, akkor időben adja le jelentkezését, mert az alábbi programon max. 30 fő vehet részt.

A programot a RAABE AKADÉMIA keretében rendezzük.
Tudja meg Ön is Benedek Istvántól, a téma neves szakértőjétől, hogy a megváltozott fenntartói struktúrában milyen új kihívások előtt állnak a köznevelési intézmények vezetői!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a FELKÉSZÍTÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÍRÁSRA című szakmai napra

A felkészítés időpontja: 2014. január 21. (kedd), 9.00–16.00
A program helyszíne várhatóan: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Előadó, tréner: Benedek István

A program ára: 18 900 Ft+áfa/fő
Használja ki előfoglalási akcióinkat!
Amennyiben jelentkezését 2013. december 25-ig leadja, az ár csupán 13 900 Ft+áfa/fő, 2013. január 10-ig  leadott jelentkezések esetén pedig 15 900 Ft+áfa/fő

Megközelítés:

M3 metróval a Gyöngyösi utcáig, majd kb. 10 perc séta a Násznagy utcáig, vagy
M3 metróval a Gyöngyösi utcáig, majd 105-ös autóbusszal a József Attila térig, vagy
14-es villamossal a Gyöngyösi utcáig, majd kb. 5 perc séta a Násznagy utcáig

Nagyobb térképre váltás

Több résztvevő estén intézményi csoportkedvezményt vehetnek igénybe!

2 fő esetén 10% kedvezmény,
3 vagy több fő esetén 20% kedvezmény.

A kedvezmények nem összevonhatók!

Változások a vezetésben, az intézményvezetés változásai

www.raabe.hu/akademia/

Új hangsúlyok és kompetenciák az intézményvezetői (óvodavezetői, iskolaigazgatói) munkában

Témavezető előadó tréner: Dr. Benedek István vezetéstudományi kutató, több vezetéstudományi szakkönyv szerzője.
A program és témafeldolgozás segítséget és felkészítést ad a fenntartóváltás során az intézmény újra pozicionálásához a professzionális intézményvezetéshez.

 • Szólunk a gabenedek_istvan_foto.jpgzdasági önállóság nélküli vezetés problémáiról.
 • Áttekintjük az életpályamodellhez kapcsolódó intézményi teljesítményértékelés lehetőségeit.
 • Tervezési technikákat mutatunk a megnövekedő munkaidő következtében is szükségessé váló „közteherviselésre”.
 • Új hangsúlyok és kompetenciák az intézményvezetői munkában a köznevelési törvény és a kapcsolódó jogszabályok tükrében.
 • Áttekintjük és összehasonlítjuk az akcióközpontú- a tudás- és tevékenység-központú pedagógiai felfogásokat és bemutatjuk az „áttöréses fejlesztés” módszerét.

A témát multimédiás prezentáció kíséretében élményszerű tréningmódszerek alkalmazásával dolgozzuk fel. Az együttdolgozás során építünk a résztvevők tapasztalataira is.

A program időpontja: 2013. március 21. (csütörtök), 9.00–16.00

A program helyszíne:
Budapest, szervezés alatt

Célcsoport: vezetői megbízásra pályázók (iskolaigazgatók, óvodavezetők, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok)

A program részvételi díja: 16 900 Ft + áfa/fő helyett

Jelentkezési határidő: 2013. március 14.

Több résztvevő estén intézményi csoportkedvezményt vehetnek igénybe!

 • 2 fő esetén 10% kedvezmény,
 • 3 vagy több fő esetén 20% kedvezmény.

A szakmai program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 7 órában beszámítható. Erről tanúsítványt állítunk ki.

raabe_uj_logo.jpg

 Tisztelettel meghívjuk a Belső önértékelési rendszer működtetése a köznevelési intézményekben – A minősítés és az önértékelés összefüggései című szakmai programunkra!

A konferencia időpontja: 2014. március 25. (csütörtök) 10.00 – 15.00
Célcsoport: fenntartók, iskolaigazgatók, óvodavezetők, közoktatási szakértők, óvodapedagógusok
Program:

10.00–12.00 Önértékelési rendszer az óvodában és az iskolában a hatályos jogszabályok és az Életpálya tükrében
Mit lehet hasznosítani a MIP-ből?
Az intézményvezető feladatai a belső intézményértékelésben
Előadó: szakértő felkérés alatt
Kérdések-válaszok
12.00–12.45 Szünet
12.45–15.00 A minőségügy és a tanfelügyelet.
Az óvodai terület specifikumai
Előadó: Dr. Benedek István szakértő
Kérdések-válaszok

A konferencia helyszíne: várhatóan Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
1131 Budapest, József Attila tér 4.

A konferencia részvételi díja: 18 900Ft+áfa/fő
Használja ki előfoglalási kedvezményeinket!
2014. február 28-ig történő jelentkezés esetén 13 900 Ft+áfa/fő
2014.március 10-ig történő jelentkezés esetén 15 900 Ft+áfa/fő

További információ és online jelentkezési lap>>

Vezető lettem – ÚJ időpontban!

Új tanév, új vezetési ciklus, új kihívások az intézményvezetésben

A 2014/2015-ös tanévben is számíthatunk teljesen újszerű vezetési feladatokra:

 • Az új Nemzeti alaptantervet 2013-ban felmenő rendszerben vezették be, vagyis hittant vagy erkölcstant heti egy órában 2014 szeptemberétől már az elsősöknek és a másodikosoknak, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak, illetve a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik és nyolcadik évfolyamának is kell tanulnia.
 • Szeptembertől az 1-3., az 5-7. és a 9-11. évfolyamosoknak kötelező a mindennapos testnevelés.
 • A kompetenciamérésen kívül az új tanévben fel kell mérni a tanév elején az elsősök alapkészségeit, a tanév folyamán pedig a diákok nyelvtudását és fizikai állapotát is.
 • Teljesítményértékelési-minőségfejlesztési-pedagógus portfólió rendszerrel és dokumentációval kell készülnünk a pedagógus életpálya modell fogadására.
 • Megkezdődik az új típusú szakmai ellenőrzés. Indul a tanfelügyelet, 2014-ben széles körű kipróbálást tervez az Oktatási Hivatal.

A 2015-ös minősítési eljárásra jelentkezők várhatóan november 30-ig tölthetik majd fel portfóliójukat, ők azonban már nem dönthetnek úgy, hogy az egyszerűsített portfóliót adják le (ahogy a mesterfokozat megszerzéséhez is teljes portfóliót kell összeállítani).

Képzésünk e feladatok sikeres megoldásához kíván segítséget nyújtani.

A program és témafeldolgozás segítséget és felkészítést ad a vezetői szerepek teljesebb megértéséhez, alkalmazásához, segít a professzionális vezetés követelményeinek elsajátításában. A programot ajánljuk az első vezetői ciklust kezdőknek, mert erősítjük a vezetői szerepekben. A gyakorlattal rendelkező vezetőknek a rutinok veszélyeit mutatjuk meg. Az intézményvezetésre később vállalkozóknak pedig akklimatizációs vezetői közeget biztosítunk az elhatározás erősítéséhez.

A szakmai nap programja

 • Vezetés-szervezet-személyzet (HR) – és minőségfejlesztés
 • Vezetői szerepek és a szervezeti kommunikációs háló
 • A vezetői motivációs repertoár újrafogalmazása
 • Áttekintjük és összehasonlítjuk az akció, a tudás- és tevékenységközpontú pedagógiai felfogásokat és bemutatjuk az „áttöréses fejlesztés” módszerét.
 • Hasznos vezetési „praktikákról” is szólunk, különös figyelmet szentelve a fenntartói és üzemeltetői kapcsolatok finomhangolására, az intézmény pozicionálására.

A témát multimédiás prezentáció kíséretében élményszerű tréningmódszerek alkalmazásával dolgozzuk fel. Az együttdolgozás során építünk a résztvevők tapasztalataira is.

A felkészüléshez ajánljuk a következő szakirodalmat: 

 • Van mit csinálnunk! – A köznevelési intézményvezetői feladatok újragondolása (Benedek István)
 • Sikeres iskolavezetés – Közoktatási Kézikönyv (RAABE Kiadó, Budapest, 2013. április, E6 fejezet)

A program időpontja: 2014. szeptember 16. (kedd), 10.00–16.00 óráig

A program helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, 1131 Budapest, József Attila tér 4.

Célcsoport: újonnan kinevezett iskolaigazgatók, óvodavezetők, tagintézmény-vezetők, régi vezetők, akik szembe mernek nézni munkájuk hatékonyságával

A program részvételi díja: 16 900 Ft + áfa/fő

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 10.

Előadó, tréner: Benedek István közoktatási szakértő, a téma neves szakértője

Megközelítés:

 • M3-as metróval a Gyöngyösi utca megállóig, majd innen kb. 5 perc séta
 • 105-ös autóbusszal a Násznagy utcáig (az Apor Vilmos tér felől érkezőknek), illetve a József Attila tér megállóig (a Gyöngyösi úti metró felől érkezőknek)
 • 14-es villamossal a Gyöngyösi utcáig, majd innen kb. 5 perc séta
 • Az autóval érkezők a környező utcákban, vagy a Duna Plázában parkolhatnak.

 

http://www.raabe.hu/akademia/tanusitvanyt-ado-kepzes/bekescsaba-3.html?c=VEZ1408EM7